Skip to content

5. konference průkopníků tří revolucí

Vážený soudruh KIM ČONG UN zaslal účastníkům programový dopis

 

Pchjongjang 19. listopadu čučche 110 (2021) (KCNA) – 18. listopadu byla v hlavním městě Pchjongjangu zahájena 5. konference průkopníků tří revolucí.

Shromáždění se zúčastnili vlajkonoši tří revolucí a členové skupin tří revolucí, kteří se vyznamenali v provádění ideologické, technické a kulturní revoluce. Přítomni byli také vedoucí funkcionáři provinčních, městských a okresních výborů strany, vedoucí straničtí funkcionáři ministerstev a ústředních institucí, političtí pracovníci orgánů ozbrojených sil, pracovníci příslušných oddělení Ústředního výboru strany a další příslušní funkcionáři.

 

 

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda prezídia (stálého výboru) Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He předal dopis generálního tajemníka KSP a předsedy pro státní záležitosti KLDR váženého soudruha Kim Čong Una účastníkům 5. konference průkopníků tří revolucí „Dosáhněme všestranného rozvoje socialismu rozdmýcháním mocných plamenů tří revolucí“.

Člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník ÚV strany soudruh Ri Il Hwan přednesl zprávu. Zdůraznil, že hnutí rudých praporů tří revolucí a hnutí skupin tří revolucí je nejvyšší formou masového hnutí, která důsledně ztělesňuje původní myšlenku KSP o masovém hnutí, a je mocným způsobem vedení revoluce naší doby. Správnost a životaschopnost těchto hnutí se naplno projevily v historickém procesu revoluce a budování nové společnosti.

Řekl, že až bude celá země vřít pulzem tří revolucí, dojde v budování socialismu jako celku k výrazné změně a tempo postupu naší věci se mimořádně zrychlí. Vyzval ke včasnému uskutečnění dalekosáhlého plánu a ideálu naší strany velkou změnou v práci hnutí rudých vlajek tří revolucí a skupin tří revolucí, aby byl urychlen den vítězství socialismu a komunismu.

Na konferenci zazněly projevy. Shromáždění pokračuje v atmosféře srdečného a velkého nadšení účastníků.

 

 

Pchjongjang 21. listopadu čučche 110 (2021) (KCNA) – 20. listopadu proběhlo intenzivní studium k pevnému vyzbrojení účastníků 5. konference průkopníků tří revolucí hlavní myšlenkou a duchem dopisu zaslaného váženým soudruhem Kim Čong Unem.

Historický dopis je skvělým praktickým programem a bojovným praporem objasňujícím jasné bojové úkoly a způsoby, jak proměnit všechny naše revoluční pozice v souladu s požadavky tří revolucí a přinést tak svěží novátorství a změnu na všech frontách budování socialismu.

Prostřednictvím intenzivního studia si účastníci dobře uvědomili, jak velké odhodlání, rozhodnost a bojového ducha by měli projevit, aby zdvojnásobili úsilí k otevření svěžího rozvoje svých oborů, jednotek a regionů tím, že se stanou průkopníky v přetváření lidí, hrdiny kolektivního novátorství, v předvoji provádění ideologické, technické a kulturní revoluce.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp