Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN navštívil Palác slunce Kumsusan u příležitosti dne největšího národního smutku

 

Pchjongjang, 17. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – Srdce všech členů strany, pracujících a sloužícího mužstva země, kteří rázným krokem vedou generální pochod věrnosti k historickému 8. sjezdu Korejské strany práce, jsou u příležitosti 9. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila naplněna nepotlačitelnou touhou po neskonalém velikánovi, vynikajícím vlastenci, velkém generálovi.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un u příležitosti dne největšího národního smutku navštívil Palác slunce Kumsusan, nejvyšší svatyni čučche, kam v nekonečném proudu ve slavnostní náladě putují duše lidu v bezmezné úctě k nejposvátnější osobnosti revoluce, velkému soudruhu Kim Čong Ilovi.

Váženého soudruha nejvyššího vůdce doprovázeli člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He; člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Ústřední vojenské komise KSP a místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Ri Pjong Čchol; člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a předseda vlády KLDR soudruh Kim Tok Hun a člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu.

Zúčastnily se také kádry strany, vlády a orgánů ozbrojených sil.

K sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila byl položen květinový koš jménem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una. Byly položeny květinové koše jménem Ústředního výboru KSP, Komise pro státní záležitosti KLDR, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR a vlády KLDR.

Vážený nejvyšší vůdce spolu s účastníky vzdal hlubokou poctu sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un vstoupil do sálu nesmrtelnosti, kde leží velký vůdce soudruh Kim Čong Il ve své životní podobě, a poklonil se na znamení nejhlubší úcty velkému generálovi, který až do posledního dne svého revolučního života kráčel cestou horoucí lásky a obětavosti vlasti a lidu a proslavil před celým světem důstojnou velikou nepřemožitelnou stranu a zemi jednomyslné jednoty.

Kádry strany, vlády a ozbrojených sil složily pevnou přísahu rozhodně hájit a prosazovat myšlenky a zásluhy velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a splnit svou povinnost v posvátném boji za dosažení nových vítězství v uskutečnění věci socialismu pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

 

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp