Skip to content

Kim Čong Un navštívil kubánské velvyslanectví

Pchjongjang, 29. listopadu (KCNA) – Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, v pondělí navštívil zdejší kubánské velvyslanectví, aby vyjádřil hlubokou soustrast nad odchodem Fidela Castra Ruz, nejvyššího vůdce kubánské revoluce.

mm00249685
 Doprovázeli ho Hwang Pjong So, člen prezídia politického byra ÚV Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a ředitel Generálního politického byra Korejské lidové armády a Kim Kje Gwan, první náměstek ministra zahraničních věcí.
mm00249681

Byl zde položen věnec, zaslaný jím ke skonu Fidela Castra Ruz.
Spolu s doprovázejícími funkcionáři věnoval tichou vzpomínkou památce Fidela Castra Ruz.
Provedl zápis v kondolenční knize následujícího znění:
“I když vynikající vůdce zemřel, jeho jméno a činy budeme vždy mít na paměti my všichni.
Cítíme bolest ze ztráty velkého soudruha, velkého soudruha ve zbrani.
Kim Čong Un”

 

mm00249682
Vyjádřil hlubokou soustrast kubánskému velvyslanci v KLDR Jesusu De Los Angeles Aise Sotolongovi a zaměstnancům jeho velvyslanectví a řekl jim slova útěchy.
Po vyslechnutí zprávy o náhlém skonu Fidela Castra Ruz je korejský lid zdrcen hlubokým smutkem, řekl a dodal, že odchod Fidela Castra Ruz je velkou ztrátou pro strany, vlády a lid obou zemí.
mm00249683

Řka, že ačkoli Fidel Castro Ruz zemřel, jeho ušlechtilé činy budou zářit navždy v srdcích lidu obou zemí a pokrokového lidstva, vyjádřil přesvědčení, že revoluční kubánský lid překoná zármutek nad ztrátou svého významného vůdce a jistě vybuduje prosperující ideální společnost lidu a dosáhne vítězství věci socialismu pod moudrým vedením Raúla Castra Ruz, věren celoživotnímu záměru Fidela Castra Ruz.
mm00249684

Kubánský velvyslanec vyjádřil hluboké poděkování Kim Čong Unovi za návštěvu kubánského velvyslanectví, aby sdílel smutek nad odchodem Fidela Castra Ruz se zaměstnanci kubánského velvyslanectví.
mm00249666
Vysocí funkcionáři strany, státu a armády navštívili v pondělí zdejší kubánské velvyslanectví, aby vyjádřili soustrast nad smrtí Fidela Castra Ruz, nejvyššího vůdce kubánské revoluce.
Přítomni zde byli Kim Jong Nam, Pak Pong Ču, Kim Ki Nam, Čche Tche Bok, Pak Jong Sik, Ri Su Jong, Kim Pchjong He, Ri Man Gon, O Su Jong, Kwak Pom Gi, Kim Jong Čchol a Ri Jong Ho, Ri Il Hwan a An Čong Su, ředitelé oddělení ÚV Korejské strany práce (KSP), Kim Jong Če, ministr vnějších ekonomických vztahů, Kim Sung Du, předseda Vzdělávací komise, Kim Čong Suk, předsedkyně Korejského výboru pro kulturní vztahy se zahraničím, So Ho Won, místopředseda Korejského výboru pro kulturní vztahy se zahraničím a místopředseda Korejského výboru pro solidaritu s Kubou a příslušní funkcionáři.
mm00249667mm00249668 mm00249669

Před jeho fotografii byly položeny věnce zaslané ÚV KSP, prezídiem Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, vládou KLDR, Ministerstvem lidových ozbrojených sil, Mezinárodním oddělením ÚV KSP, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů, Vzdělávací komise, Korejským výborem pro kulturní vztahy se zahraničím a Korejským výborem pro solidaritu s Kubou.
Účastníci vzdali tichou vzpomínku vynikajícímu politikovi a napsali záznamy do kondolenční knihy.
mm00249677 mm00249672 mm00249671 mm00249670 mm00249676 mm00249675 mm00249674 mm00249673
Stranická a státní delegace KLDR vedená Čhoe Rjong Heem, členem prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce (KSP), místopředsedou Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředsedou Ústředního výboru KSP, odletěla v pondělí do Havany vyjádřit soustrast nad smrtí Fidela Castra Ruz, nejvyššího vůdce kubánské revoluce.
mm00249686

Delegaci tvoří Kim Jong Su, ředitel odboru ÚV, So Hong Čchan, první náměstek ministra lidových ozbrojených sil, Rju Mjong Syn, náměstek ředitele odboru ÚV KSP a Sin Hong Čchol, náměstek ministra zahraničních věcí.
mm00249687
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp