Skip to content

Prvá óda na KIM ČONG ILA od cudzinca

Jedného dňa v novembri čučche 50 (1961) sa súdruh Kim Čong Il počas svojich dní na Univerzite Kim Ir Sena zúčastnil stretnutia zahraničných študentov, aby oslávili deň nezávislosti Albánska.

Vedúci albánskych študentov mu vyjadril vďaku za prítomnosť na ich slávnostnom stretnutí a navrhol prípitok na zdravie súdruha Kim Ir Sena, veľkého vodcu kórejského ľudu.

Potom usporiadali oslavu, ktorá sa začala refrénom nesmrteľnej revolučnej hymny „Pieseň generála Kim Ir Sena“. Účastníci sa odlišovali občianstvom, národnosťou, jazykom a zvykmi, ale bok po boku spievali kórejské piesne striedavo s ich národnými piesňami vďaka spoločnej ideológii a túžbe.

Albánsky študent uviedol, že zložil báseň pre súdruha Kim Čong Ila, vyjadrujúc ňou svoje úprimné pocity ako aj pocity jeho priateľov. Za búrlivého potlesku začal plynule recitovať báseň v kórejčine. V básni ocenil súdruha Kim Čong Ila ako ich múdreho radcu a blízkeho priateľa, ako slnko budúcnosti, ktoré im vštepovalo nekonečné šťastie a nádej ako žiariace ranné zore.

Báseň „Nech žije súdruh Kim Čong Il“ bola prvou ódou na súdruha Kim Čong Ila od cudzinca.

Naša vlasť (Nenara) – http://naenara.com.kp/

Súdruh Kim Čong Il počas svojich študentských rokov