Skip to content

Cesta songunu – správná volba soudruha KIM ČONG ILA

Na začátku ledna 1995, prvního nového roku po úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (1912-1994), vyšel v západním tisku článek o Korejské lidově demokratické republice, který uváděl:

„Je příznačné, že Kim Čong Il, de facto nástupce prezidenta Kim Ir Sena, nepronesl novoroční projev, ale místo toho na začátku nového roku zkontroloval jednotku Korejské lidové armády. O budoucím směřování státnictví nového vůdce země a hlavní politické síle, na kterou se bude spoléhat, obvykle rozhoduje první bod jeho programu. Na základě této skutečnosti bude zajímavé počkat a zjistit, jaký význam bude mít nedávná Kim Čong Ilova inspekce.“


 

 

V té době zažívala socialistická Korea nejtěžší zkoušky. Spojené imperialistické síly, které využily kolapsu  socialismu ve východoevropských zemích, obrátily ostří své protisocialistické ofenzívy proti KLDR. Ještě horší bylo, že zemi zasáhly ničivé přírodní katastrofy v několika po sobě jdoucích letech. Nepřátelské síly proti ní zesílily hospodářskou blokádu a vyslaly vojenské posily, aby vedly válečná cvičení na Korejském poloostrově, což situaci extrémně zhoršilo. Jejich záměrem bylo přimět zemi pokleknout nebo ji obsadit silou zbraní.

Aby se vyrovnal s panující situací, zvolil předseda Výboru národní obrany KLDR soudruh Kim Čong Il (1942–2011) cestu songunu. Během svých neustálých terénních inspekcí jednotek Korejské lidové armády věnoval mimořádnou pozornost prohlubování politicko-ideologického vzdělávání sloužícího mužstva, které by jej naplnilo pevnou vůlí bojovat za vlast, socialismus a lid za cenu svého života. Pozorně se také věnoval přednostnímu rozvoji obranného průmyslu a vybudování mocné armády s moderním vojenským vybavením. Pod jeho vedením se z Korejské lidové armády vyvinula armáda, která je plně připravena jak na útok, tak na obranu.

 

 

Velký generál učinil lidovou armádu hybnou silou nejen národní obrany, ale také socialistické výstavby. Bojový duch, kterého vojáci projevili při stavbě velké elektrárny, byl nazván duchem revolučních vojáků a rozšířil se v celé společnosti. Díky tomu si KLDR zachovala svůj socialismus a vstoupila do nové éry budování mocné socialistické země.

Nyní je korejský lid přesvědčen o zářné budoucnosti mocné socialistické země. Dějiny dokázaly, že cesta zvolená soudruhem Kim Čong Ilem byla správná.

 

 

Dle materiálu laskavě poskytnutého Korejskou společností pro výměnu publikací