Skip to content

Vojnový veterán sa dožil 100 rokov

Jedným z vojnových veteránov je aj súdruh Ri Tong Gju, žijúci v dedine Rjonggok-ri v okrese Kangnam pri Pchjongjangu. V septembri oslávil sté narodeniny.

Všetci dedinčania mu srdečne zablahoželali k narodeninám a vláda mu poslala dary. V ten deň súdruh Ri oslávil svoje narodeniny vo vojenskej uniforme. Pri tejto príležitosti sa s emóciami obzrel späť do minulosti.

Narodil sa ako pohrobok a najmladší zo štyroch bratov pred oslobodením Kórey. Svoju matku skôr než dovŕšil jeden rok a vychovávala ho jeho stará mama. Nikdy sa nemohol najesť do sýtosti a detstvo strávil podradnou službou pre ostatných a predajom palivového dreva. V mladom veku bol povolaný do Japonska, aby vykonával banícku prácu a počas otrockej práce musel znášať národné urážky a ponižovanie, čo však spevnilo jeho telo i ducha. Po národnom oslobodení sa mohol vrátiť do náruče svojej rodnej krajiny.

Farmárske práce robil na svojej vlastnej pôde podľa seba. Keď vypukla vojna za oslobodenie vlasti, vstúpil do armády medzi prvými. Pretože viac ako ostatní poznal vzácnosť krajiny, ktorú krvou bránili, rozhodol sa prispieť k budovaniu jej prosperity, keď po vojne vykonával poľnohospodárske práce v rodnej dedine. Až do dôchodku sa vždy maximálne usiloval o zvýšenie produkcie obilnín.

Dnes chodí na prechádzky do polí, aby hovoril o skúsenostiach z poľnohospodárstva mladým ľuďom a pestuje zeleninu pre svoje samozásobenie. Často hovorí, že práca je pre neho odpočinkom a pomáha mu udržiavať si zdravie.

Pre obyvateľov dediny Rjonggok-ri je potešením pochutnať si na sladkých zemiakoch pestovaných 100-ročným obyvateľom.

Lekár poverený klinikou ho navštevuje každé tri dni alebo i častejšie, aby urobil lekársku prehliadku a staral sa o jeho zdravie.

„Receptom pre dlhovekosť je socialistický systém verejného zdravia,“ hovorí.

Nepotrpí si na jedlo, ale obzvlášť rád má mäso, zeleninu, kimčchi, fazuľovú pastu a žije optimistickým životom.

„Rád by som žil ešte aspoň desať rokov. Chcel by som potomkom približovať hodnoty spoločnosti, kde sa všetci o seba starajú s láskou, ktorá medzi nimi prúdi,“ uviedol súdruh Ri Tong Gju, ktorý vyzerá na 80 rokov.

The Pyongyang Times – http://www.pyongyangtimes.com.kp