Skip to content

Všechen lid KLDR uctil památku Kim Čong Ila

Pchjongjang, 17. prosince čučche 105 (2016) (KCNA) – Vysocí straničtí, státní a armádní představitelé KLDR navštívili Palác slunce Kumsusan v sobotu, národní největší pamětní den, aby vzdali vysokou poctu vůdci Kim Čong Ilovi k pátému výročí jeho úmrtí.


mm00250465

Kim Čong Un, nejvyšší vůdce Korejské strany práce (KSP), státu a armády, navštívil palác v 09:00.
Vstoupil do sálu, kde stojí sochy prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a vůdce Kim Čong Ila.

Velitel čestné stráže pozemních, námořních, leteckých a protivzdušných sil Korejské lidové armády a Dělnicko-rolnických rudých gard zasalutoval směrem k sochám.Květinový koš ve jménu Kim Čong Una byl umístěn před sochy. Také byly položeny květinové koše ve společném jménu Ústředního výboru a Ústřední vojenské komise KSP, Komise pro státní záležitosti KLDR, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění a vlády KLDR.

Kim Čong Un spolu s účastníky vzdal vysoký hold sochám.

Poté vstoupil do sálu, kde je pohřben Kim Čong Il.

Spolu s účastníky vzdal hlubokou úctu a poklonil se Kim Čong Ilovi.

Účastníci prošli sálem, kde jsou vystaveny řády, udělené Kim Čong Ilovi.

Doprovodem nejvyššího vůdce byli Kim Jong Nam, Hwang Pjong So, Pak Pong Ču, Čche Rjong He a další vysocí straničtí, státní a armádní představitelé a členové ústředního stranického vedoucího orgánu v Pchjongjangu, funkcionáři orgánů strany a ozbrojených sil, ministerstev a státních institucí.

mm00250467

Národní pamětní shromáždění na vůdce Kim Čong Ila se konalo ve slavnostní atmosféře v sobotu na náměstí před Palácem slunce Kumsusan k pátému výročí jeho úmrtí.
Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, stanul na čestné tribuně vzpomínkového shromáždění.
Přítomni zde byli Kim Jong Nam, Hwang Pjong So, Pak Pong Ču, Čche Rjong He a další vysocí straničtí, státní a armádní činitelé, členové orgánu ústředního vedení strany v Pchjongjangu a funkcionáři strany, ozbrojených sil a mocenských orgánů, veřejných organizací, ministerstev a státních institucí, mužstvo a důstojníci Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil a funkcionáři institucí, průmyslových podniků a zemědělských družstev v Pchjongjangu, osoby, které jsou spojené s revoluční činností Kim Čong Ila, lidé, kteří měli čest být jím přijati, zasloužilé osobnosti, pozůstalé rodiny revolučních mučedníků, delegace zámořských Korejců, krajané a velitel pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty.
Vzpomínkového shromáždění se účastnili diplomatičtí zástupci jednotlivých zemí a zdejší zástupci mezinárodních organizací a členové armádních přiděleneckých sborů zdejších zahraničních velvyslanectví a další zahraniční hosté.
mm00250466
Všichni účastníci vzdali tichou vzpomínkou v nejpokornější úctě Kim Čong Ilovi, obrazu a věčnému vůdci velkého pektusanského národa.
Čche Rjong He, člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP, přednesl pamětní projev.

Poté pronesli pozdravné projevy Kim Ki Nam, člen politického byra Ústředního výboru KSP, člen Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP, jménem KSP, vicemaršál Korejské lidové armády Hwang Pjong So, člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a ředitel Generálního politického byra KLA jménem KLA, a Čon Jong Nam, první tajemník Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže, jménem mládeže.
Byla vypálena salva na památku Kim Čong Ila.
Mezitím se ve stejný den podobná vzpomínková setkání konala ve všech provinciích, městech, krajích a komplexech v zemi.

Korejská ústřední tisková agentura (KCNA) – http://www.kcna.kp (zkráceno)
mm00250418 mm00250419 mm00250420 mm00250421 mm00250422 mm00250423 mm00250424 mm00250425 mm00250426 mm00250427 mm00250428 mm00250429 mm00250430 mm00250431 mm00250432 mm00250433