Skip to content

Znovuotevřen Pavilon velkých vůdců a jejich soudruhů ve zbrani

Pchjongjang, 3. října čučche 109 (2020) (KCNA) – U příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce byl v Muzeu korejské revoluce nově vybaven a znovuotevřen Pavilon velkých vůdců a jejich soudruhů ve zbrani.

V každém sále Pavilonu velkých vůdců a jejich soudruhů ve zbrani jsou s úctou vystaveny významné fotografické materiály a umělecká díla, vyjadřující ušlechtilý vzhled velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, kteří s horoucí láskou a s důvěrou vychovali revoluční spolubojovníky připravené sdílet osud s vůdci na život a na smrt. Je představeno mnoho historických a revolučních materiálů a připomínek revoluční slávy.

Vystaveny jsou také materiály ukazující hodnotný život mnoha revolučních bojovníků, kteří poznali revoluci a naučili se žít pro zítřek v náruči velkého slunce a svůj osud přes všechny útrapy spojili pouze se stranou.


 

 

Slavnostní otevření se konalo 2. října. Přítomen byl člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He.

Zúčastnili se také místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, předseda pchjongjangského výboru strany soudruh Kim Jong Hwan, ředitel Ústavu dějin strany Ústředního výboru KSP soudruh Ro Kwang Sop, pracovníci Ústředního výboru strany, ministerstev, ústředních útvarů, městských a regionálních institucí, pracovníci jednotek podílejících se na přestavbě, významné osobnosti a funkcionáři a zaměstnanci Muzea korejské revoluce.

Rovněž byli přítomni příslušníci ozbrojených sil včetně náčelníka generálního politbyra Korejské lidové armády armádního generála pozemních vojsk soudruha Kim Su Gila.

 

 

Před slavnostním zahájením se všichni účastníci ve vstupním sále poklonili barevným sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Úvodní projev přednesl soudruh Čche Rjong He. Uvedl, že „Pavilon velkých vůdců a jejich soudruhů ve zbrani“ je velkým národním pokladem čučchejské Koreje, kde jsou soustředěny dějiny ušlechtilé soudružské lásky k vynikajícím velikánům. Je to také chrám výchovy v duchu oddanosti, která učí železnou logiku revoluce, že cesta upřímné úcty k vůdci a jeho následování až do konce je slávou života a věčným životem.

Zdůraznil také, že musíme dosáhnout nového vítězství v budování socialistické mocnosti a uskutečňování revoluční věci čučche, výše pozvednout prapor velké jednoty a revolučního soudružství pod moudrým a vynikajícím vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

Poté si účastníci obřadu vyslechli výklad o „Pavilonu velkých vůdců a jejich soudruhů ve zbrani“ a prohlédli si sály.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp