Skip to content

Poľnohospodári si stanovili úlohu dosiahnuť plné výnosy pri prvej a druhej žatve

Pchjongjang, 21. júna čučche 109 (2020) (Rodong sinmun) – Funkcionári a poľnohospodári v okrese Sukčchon s veľkým nadšením kladú dôraz na bezprostrednú poľnohospodársku prácu, aby splnili plán ročnej produkcie obilia v tomto významnom roku, na ktorý pripadá 75. výročie založenia Kórejskej strany práce.

Okresní funkcionári starostlivo riadia poľnohospodársku prácu po tom, ako si stanovili cieľ dosiahnuť plné výnosy v prvej a druhej žatve. Ich pracovná morálka a prístup zaiste prinesú svoje výsledky.

Noviny práce (Rodong sinmun) – http://rodong.rep.kp/