Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval průmysl Jižního a Severního Hamgjongu

Pchjongjang 3. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se situací různých jednotek provincií Jižní a Severní Hamgjong.

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval jednotky klíčových průmyslových odvětví v provinciích Jižní a Severní Hamgjong, včetně metalurgického, chemického, uhelného a strojírenského průmyslu. Projednal a přijal opatření k důležitým otázkám, které vyvstaly při zajišťování dynamiky výroby a provádění plánu zefektivnění a rozvoje a při plnění hospodářských úkolů letošního roku, přičemž metalurgický a chemický průmysl je v souladu se závěry 8. sjezdu strany a 2. pléna 8. Ústředního výboru strany považován za klíčový článek.

 

 

V Kim Čchekově metalurgickém komplexu, Čchongdžinských ocelárnách, Hungnamském elektrodovém závodě a Těžebním komplexu Komdok,  které mají významný podíl na rozvoji metalurgie v zemi, soudruh Kim Tok Hun zdůraznil potřebu zdokonalit systém výroby železa založený na čučche a zvýšit výrobní kapacitu. Vyzdvihl nezbytnost soustředit úsilí na včasnou výrobu a poskytování železných a ocelových výrobků nezbytných pro výstavbu obytných budov s 10 tisíci bytů v Pchjongjangu a modernizaci železnice jako okamžitý úkol.

Soudruh Kim Tok Hun se seznámil s hlavními úkoly jednotek, které musí letos při dalším zlepšování výrobní základny a oživení současné výroby splnit hlavní průmyslové podniky Hungnamský hnojivový komplex, Mjonggangský chemický závod, Rjongsongský strojírenský komplex a Těžební komplex Kjongwonské uhelné oblasti. Zabýval se opatřeními k provádění těchto úkolů.

Terénní poradní setkání přijala podstatná opatření po podrobném projednání problémů vznikajících při zrychlení hospodářského rozvoje země obnovením a úpravou organického spojení mezi všemi odvětvími a jednotkami a aktivní podporou práce na upevnění nezávislé základny, jak to vyžaduje hospodářská strategie přijatá sjezdem strany.

Kromě toho soudruh Kim Tok Hun zkontroloval různé oblasti v okrese Hongwon v provincii Jižní Hamgjong, Továrnu na rybí konzervy Sinpcho, Rybářskou stanici Sinpcho a další.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp