Skip to content

Ochrana mokradí a biodiverzity v KĽDR

Kórejská ľudovodemokratická republika má mnoho riek a potokov, vrátane riek Amnok, Tuman, Tedong a Čchongčchon, početné prírodné jazerá ako je napríklad jazero Čchon na hore Pektu a jazero Samči, taktiež umelé jazerá, nádrže, jazerá pozdĺž pobrežia a poľné mokrade. Výsledkom je rozvinutý ekosystém mokradí.

Krajina vykonáva rôzne činnosti zamerané na lepšiu ochranu a starostlivosť o mokrade, vrátane prieskumu ich ekosystému, vytvárania rezervácií mokradí a racionálneho využívania ich zdrojov, pričom veľké úsilie zameriava na zalesňovanie, ktoré vedie k ich ochrane.

V marci minulého roka bolo vysadených viac ako 100 miliónov stromov a desiatky mokradí na rôznych miestach, vrátane mesta Rason a okresu Kumja v provincii Južný Hamgjong, boli vyhlásené za prírodné rezervácie. Venuje sa viac úsilia ich zachovaniu a správe.

Do Zoznamu mokradí medzinárodného významu a do Východoázijsko-austrálskej vzdušnej cesty sťahovavých vtákov (EAAF) bola zapojená najmä Mundokská rezervácia sťahovavých vtákov v provincii Južný Pchjongan, pretože je hlavným biotopom pre sťahovavé vtáky s bohatou biodiverzitou.

Momentálne sú v plnom prúde práce na rôznych projektoch, vrátane výskumu aktivity sťahovavých vtákov na západnom a východnom pobreží, hlavných miestach ich zastávok a hniezdenia.

Témou Svetového dňa mokradí v tomto roku sú „Mokrade a biodiverzita“.

Naša vlasť (Naenara) – http://naenara.com.kp/