Skip to content

Učiteľská rodina v Sohungu

V okrese Sohung v provincii Severné Hwanghe žije rodina učiteľov. Rodinu, ktorá je známa v celom okrese, tvorí 16 vzdelávacích pracovníkov, vrátane vedúceho strediska vzdelávania učiteľov, riaditeľov štyroch škôl a materskej školy a učiteľov základných a vyšších stredných škôl.

Súdruh Čo Kjong Il, najstarší z piatich detí a hlava rodiny, pracuje ako vedúci strediska vzdelávania učiteľov. Je hrdý na svoju rodinu, ktorá pracuje v oblasti školstva po dobu troch generácií, a na svojich rodičov Čo Jong Haa a Ri Te Sun, ktorí boli prvou generáciou tejto učiteľskej rodiny.

Ri Te Sun pracovala ako učiteľka od roku 1949 a neskôr vyučovala na vtedajšej vyššej strednej škole v Unčchone, kde bol jej manžel riaditeľom. Keď bola v odľahlej dedine zriadená pobočka školy Sangrjul, súdružka Ri tam dobrovoľne išla učiť a neskôr ju nasledovali jej dve dcéry, ktoré sa tiež stali učiteľkami.

Na jeseň roku 1978 mala tú česť zúčastniť sa 8. národnej konferencie učiteľov a vystúpiť za prítomnosti veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena. Veľký vodca pozorne načúval prejavu a uviedol, že je skvelé, že jej rodina, vrátane manžela a dvoch dcér, pracujú ako učitelia. Vyjadril veľkú vďaku vynikajúcej rodine učiteľov a odmenil ich prácu veľkým potleskom.

Všetci členovia rodiny, vážiac si tejto cti, posilnili svoje odhodlanie dokázať, že sú hodní láskavosti a dôvery veľkého vodcu, sa rozhodli pokračovať v učiteľskej tradícii po celé generácie.

Vo februári 1982 bola v obci Munmu-ri postavená pobočka školy Undok pre pohodlie detí, ktoré predtým museli dochádzať do školy 8 kilometrov. Odvtedy Čo a Ri pôsobili ako riaditelia školy a jej pobočky až do posledných dní svojho života.

Ušľachtilá myšlienka bola ďalej odovzdaná ich potomkom.

Čo Čong Hun, druhý syn, bol nádejným športovcom, ale nasledujúc príklad svojich rodičov sa stal učiteľom. Teraz je riaditeľom vyššej strednej školy Ponghwa v okrese.

Čo Un Hje, dcéra Čo Kjong Ila, získala počas štúdia na univerzite cenu za vedecký výskum a akademický titul. Aj keď snívala o tom, že bude učiť v meste, vrátila sa do svojho rodiska, aby sa po vzore svojich rodičov venovala výchove a vzdelávaniu detí na vidieku.

Zasvätiť svoj život budúcim generáciám – to je tradícia a morálka tejto rodiny.

http://naenara.com.kp