Skip to content

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Nebojíš sa v noci?

23. mája 2001 navštívil súdruh Kim Čong Il tajný tábor na hore Paegjok v oblasti historických revolučných bojov Sinhung v provincii Južný Hamgjong. Pod vedením sprievodkyne vyliezol na veterný kopec s nadmorskou výškou 1500 m. Keď sa blížili k tajnému táboru, spýtal sa dievčaťa, na akú školu chodila.

Po vypočutí jej odpovede sa pozrel na hory a opäť sa jej opýtal: Nebojíš sa žiť v týchto odľahlých horách?
Nie, pane.
Hm, takže nebojíš.
Usmial sa na ňu a zmenil tón, hovoriac: Buď ku mne úprimná. Nemáš v noci strach?
Nie, nemám, zamumlala dievčina a pozrela sa do zeme.

Súdruh Kim Čong Il poznal jej najhlbšie pocity a bolo mu jasné, že v týchto ťažko dostupných horách sa dievča a jej kolegyne musia báť chodiť v noci po vonku.

Povedal, že by sa mali prijať preventívne opatrenia proti zvieratám, ktoré sa potulujú v okolí. Spýtal sa, či je v horách zavedená elektrina a či lektori pozerávajú televíziu. Keď sa dozvedel, že tam nie je elektrický prúd, bolo mu ľúto, že v noci dievčatá nemôžu svietiť, ani sa nemôžu pozerať na televíziu.

Vysoký krajský úradník mu povedal, že na vyriešenie problému s elektrinou budujú v blízkosti tajného tábora malú vodnú elektráreň.

Kim Čong Il sa opýtal na množstvo zrážok v tejto oblasti. Uvedomujúc si, že kvôli slabým zrážkam by vodná elektráreň nevyprodukovala dostatok elektrickej energie, odporučil, že by bolo lepšie inštalovať veternú turbínu.

Zdôraznil, že úradníci by mali venovať veľkú pozornosť životným podmienkam sprievodcov a strážcov v týchto odľahlých horách a dodal, že by sa mali usilovať o skoré vyriešenie problému s elektrickou energiou a zlepšiť služby pre nich.