Skip to content

Súdruh KIM ČONG UN navštívil miesta revolučnej a bojovej slávy v oblasti hory Pektu

Pchjongjang, 4. decembra čučche 108 (2019) (KCNA) – Predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR, najvyšší vodca našej strany, štátu a armády súdruh Kim Čong Un navštívil miesta revolučnej a bojovej slávy v okolí hory Pektu.

Váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una sprevádzal člen prezídia politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, prvý podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a predseda prezídia Najvyššieho ľudového zhromaždenia súdruh Čche Rjong He. V sprievode bol aj armádny generál pozemných vojsk a náčelník generálneho štábu Kórejskej ľudovej armády súdruh Pak Čong Čchon, velitelia útvarov vojska oddielov KĽA a vyšší funkcionári ÚV KSP.

 

Táto cesta, pri ktorej súdruh Kim Čong Un, ktorý otvoril obdobie veľkého skoku k rozvoju revolúcie, brodiac sa po kolená snehovými závejmi, navštívil revolučné bojové miesta v oblasti hory Pektu, kľúčovej tepny revolúcie a zdroja nevyčerpateľného vlastenectva, sa zapíše do histórie.

Vážený súdruh najvyšší vodca počas svojej návštevy revolučných bojových miest v okrese Samdžijon, historického miesta Mupcho a miesta revolučnej a bojovej slávy Tehongdan, sa podrobne informoval o správe revolučných bojových miest v oblasti hory Pektu a osvetlil historický význam vzdelávania o revolučných tradíciách, navrhol spôsoby, ako ho zintenzívniť na vyššej úrovni a zároveň pripomenul posvätné stopy, ktoré veľký vodca súdruh Kim Ir Sen a vznešení protijaponskí revoluční predchodcovia zanechali na bojových miestach pod horou Pektu.

 

 

Vážený súdruh najvyšší vodca, spolu so sprievodným veliacim personálom, prešli na koňoch po šírej krajine pod horou Pektu a dojímavo si pripomenuli krvavú históriu partizánov, ktorí preliali horúcu šarlátovú krv vo veľkom bitevnom poli a napísali nádhernú prvú stranu v histórii kórejskej revolúcie.

Vážený súdruh najvyšší vodca konštatoval, že okres Samdžijon obnovil svoj vzhľad ako rodný kraj revolúcie a stal sa krásne upraveným strediskom vzdelávania o revolučných tradíciách a miestom praktických skúseností. Poznamenal, že je prejavom neochvejného presvedčenia a nemennej vôle kórejského ľudu z pokolenia na pokolenie oslavovať slávne revolučné tradície – večný základ našej revolúcie. Povedal, že je potrebné zabezpečiť, aby členovia strany, pracujúci ľud, slúžiace vojsko, mládež a študenti správne pochopili, že revolučné tradície hory Pektu sú skutočnými tradíciami kórejskej revolúcie, ktoré vznikli na začiatkou kórejskej revolúcie a neustále sa vyvíjali v každom tvrdom období revolúcie.

Zdôraznil, že v dobe, keď sa nové generácie stávajú hlavnou silou, vyvstávajú nové problémy v svetovom politickom dianí, spoločenských a triednych vzťahoch a zintenzívňujú sa zúfalé pokusy imperialistov a triednych nepriateľov o podkopanie ideologických, revolučných a triednych pozícií našej strany, je potrebné, aby sme všetci žili a pracovali v ofenzívnom duchu hory Pektu. Je životne dôležitou otázkou dedičstva veci revolúcie, pevne sa vyzbrojiť veľkou myšlienkou a duchom, ktorý pramení v revolučných tradíciách hory Pektu.

Poznamenal, že je dôležitým cieľom politiky strany, aby nové generácie, ktoré v súčasnosti tvoria hlavnú silu kórejskej revolúcie, mali rovnaké ideologické a duchovné vlastnosti a bojové črty, ako protijaponskí revoluční predchodcovia. Preto naša strana predložila heslo „Pracujme, študujme a žime podľa príkladu protijaponských partizánov!“

 

 

Vážený súdruh najvyšší vodca s hlbokým dojmom poznamenal, že pri opätovnej ceste po revolučných bojových miestach každý pochopí, že nikde sa nenájde taký vodca ako súdruh Kim Ir Sen, ktorý viedol náročné boje, pri ktorých krv bojovníkov za národné oslobodenie, slobodu a šťastie ľudu kropila biely sneh a poznamenal, že nesmrteľné revolučné zásluhy veľkého vodcu budú navždy žiariť z pokolenia na pokolenie, spolu s večným majestátnym pohľadom na horu Pektu.

S úctou si predstavil pocity veľkého vodcu, ktorý musel s pevnou vôľou prekonať veľa problémov, snívajúc o silnej socialistickej vlasti akou je Kórea dnes, a podotkol, že ešte viac upevnil svoje predsavzatie obhajovať výdobytky revolúcie a ísť vždy po tejto ceste, cítiac sa povzbudený, hoci na jeho pleciach leží veľká zodpovednosť.

Súdruh Kim Čong Un povedal, že na všetkých miestach revolučnej a bojovej slávy v okolí hory Pektu pulzujú revolučné myšlienky veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila a dodal, že je potrebné sa vzdelávať prostredníctvom študijných ciest po revolučných a bojových miestach, aby sme sa naučili viac o myšlienkach veľkých vodcov, o revolučnej myšlienke a neporaziteľnom revolučnom duchu našej strany. Je obzvlášť dôležité, aby vedúci predstavitelia revolúcie navštevovali túto „Pektusanskú univerzitu,“ aby sa z nich stali spoľahliví a schopní politickí aktivisti, podobní veľkému vodcovi a veľkému generálovi.

Je dôsledným odhodlaním a vôľou našej strany hájiť a podporovať slávne revolučné tradície zrodené pod horou Pektu po všetky veky vekov, a tak otvoriť cestu nekonečnej myšlienke revolúcie založenej na týchto veľkých tradíciách.

Predstavil spôsoby, ako viesť vzdelávanie o revolučných tradíciách hory Pektu medzi všetkými členmi strany a ďalšími pracujúcimi ľuďmi a dôsledne ich uplatňovať vo všetkých sférach spoločenského života.

Povedal, že aj v zime by sa mali často organizovať študijné cesty na miesta revolučnej a bojovej slávy. Poznamenal tiež, že výlety na miesta revolučnej a bojovej slávy by sa nemali robiť formálnym spôsobom, ako cesta po atrakciách cestovného ruchu či exkurzia, ale je potrebné zabezpečiť, aby účastníci mohli osobne zažiť, aké tvrdé boli utrpenia a strasti, ktoré podstúpili protijaponskí partizáni. Zdôraznil potrebu znovu vzbudiť v celej strane silný vietor vyzbrojovania revolučným duchom prostredníctvom študijných ciest po revolučných bojových miestach v oblasti hory Pektu.

Poznamenal, že je potrebné prijať opatrenia na dôsledné odmietnutie a prekonanie takých javov, ako je otázka podnikania na miestach revolučnej a bojovej slávy a využívanie týchto miest na obchodné záležitosti. Tiež treba bojovať proti výhovorkám pri triednom vzdelávaní takého typu, že stačí prečítať spomienky protijaponských partizánov. Zdôraznil, že je potrebné, aby všetky organizácie strany analyzovali a zosumarizovali celkové vzdelanie o revolučných tradíciách uskutočňované v posledných rokoch a podnikli silné a zásadné opatrenia na to, aby túto dôležitú prácu vykonávali dôsledne a intenzívne.

 

 

Vážený súdruh najvyšší vodca povedal, že tentokrát si osobne našiel čas na preskúmanie miest revolučnej a bojovej slávy v oblasti hory Pektu, a to s cieľom vytvoriť v spoločnosti atmosféru ďalšieho posilňovania výchovy k revolučným tradíciám.

Cieľom triedneho vzdelávania je vštepovať revolučného ducha hory Pektu členom strany, pracujúcim ľuďom, vojakom KĽA, študentom a školákom, v súlade s požiadavkami súčasnej situácie a prostredím našej revolúcie, v ktorej celá strana, celá armáda a celý ľud, napriek bezprecedentnej blokáde a tlaku imperialistov, usiluje všetkými silami o výstavbu silnej a prosperujúcej socialistickej vlasti, vďaka neotrasiteľnej duchovnej sile sebadôvery. „Musíme vždy podporovať a vo všetkých oblastiach stelesňovať revolučné tradície hory Pektu – veľkú encyklopédiu našej revolúcie a večné dedičstvo nášho národa,“ zdôraznil opäť vážený súdruh najvyšší vodca.

Po preskúmaní miest revolučnej a bojovej slávy vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un opäť vystúpil na Pektusan – posvätnú horu revolúcie.

 

 

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp