Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN zaslal blahopřejný dopis k 70. výročí Čínské lidové republiky

Pchjongjang, 1. října čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zaslal blahopřejný dopis generálnímu tajemníku Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezidentu Čínské lidové republiky soudruhu Si Ťin-pchingovi.

Následuje úplný text dopisu.

 

Vážený soudruhu generální tajemníku,

u příležitosti 70. výročí založení Čínské lidové republiky zasílám jménem Korejské strany práce, vlády Korejské lidově demokratické republiky a korejského lidu své nejvřelejší blahopřání a srdečné pozdravy soudruhu generálnímu tajemníkovi a Vaším jménem Komunistické straně Číny, vládě Čínské lidové republiky a všemu čínskému lidu.

 

Vznik Čínské lidové republiky byl obrovskou historickou událostí krví vybojované čínské revoluce a předznamenal novou éru rozhodování čínského lidu o svém osudu.

Vynalézaví a pracovití Číňané pod velkým vedením Komunistické strany Číny vedli po 70 let houževnatý boj, aby překonali nejrůznější obtíže a útrapy dějin a provedli epochální přeměny čínské země. Tím se výrazně zvýšila všestranná státní moc a mezinárodní autorita Čínské lidové republiky.

Zvláště po 18. sjezdu KS Číny dosáhl čínský lid rozhodujících vítězství v budování komplexně bohaté společnosti, jednomyslně semknut kolem KS Číny v čele se soudruhem generálním tajemníkem, a nyní dělá obrovské kroky směrem k vyššímu cíli budování moderní socialistické mocnosti.

Dějiny majestátního boje ČLR jasně prokázaly, že socialismus je skutečně nejsprávnější a nezbytnou volbou čínského lidu a že vedení KS Číny je klíčovým faktorem, který čínskému lidu umožňuje kráčet pouze cestou vítězství bez jakýchkoli bouří.

Jsme přesvědčeni, že díky vedení soudruha generálního tajemníka a KS Číny a myšlence socialismu s čínskými rysy v nové éře bratrský čínský lid dosáhne „cílů dvou století“ a jistě také zvítězí na nové dlouhé cestě k naplnění čínského snu, velké prosperity čínského národa.

Naše strana, vláda a lid plně podporují boj čínské strany, vlády a lidu za obranu bezpečnosti a základních zájmů země a dosažení udržitelného rozvoje a budou vždy kráčet společnou cestou prosazování a proslavování socialismu.

Jsem pevně přesvědčen, že vztahy přátelství a spolupráce mezi KLDR a ČLR se budou dynamicky rozvíjet každý den v souladu s požadavky nové éry a společnou touhou národů obou zemí v duchu důležité dohody, které bylo dosaženo během několika setkání se soudruhem generálním tajemníkem.

Přeji váženému soudruhu generálnímu tajemníkovi pevné zdraví a ještě větší úspěch v jeho práci.

Přeji také věčnou prosperitu Čínské lidové republice a věčné štěstí čínskému lidu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp