Skip to content

40. výročie návrhu na založenie Demokratickej federatívnej republiky Korjo (1980)

V príhovore prednesenom na VI. zjazde Kórejskej strany práce v októbri čučche 69 (1980) veľký vodca súdruh Kim Ir Sen uviedol, že najrýchlejšou a najistejšou cestou k národnému znovuzjednoteniu je vytvorenie jedného federálneho štátu prostredníctvom spoločného úsilia severu a juhu, pri ponechaní svojich myšlienok a sociálnych systémov tak, ako sú.

Návrh požaduje vytvorenie jednotnej národnej vlády, v ktorej budú sever a juh zastúpené rovnakým pomerom a v rámci ktorej obe strany uplatňujú regionálnu autonómiu s rovnakými právami a povinnosťami, čiže vytvoria jednotný federálny štát. To znamená, že zjednotenie krajiny by sa malo uskutočniť vytvorením federácie založenej na jednom národe, jednom štáte, dvoch systémoch a dvoch vládach. Návrh nestranne zohľadňuje záujmy orgánov, ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, každej strany a každej skupiny na severe a juhu a zasadzuje sa o vytvorenie jednotnej národnej vlády, ktorá je prijateľná pre každú stranu, akúkoľvek triedu a vládu bez toho, aby došlo k zásahu do jej záujmov.

Súdruh Kim Ir Sen uviedol, že federálny štát prevezme nezávislý a demokratický charakter a bude sa po novom nazývať Demokratická federatívna republika Korjo podľa kráľovstva Korjo, prvého zjednoteného štátu v kórejských dejinách, ako odraz spoločného politického ideálu severu a juhu, túžiacich po demokracii.

Súdruh Kim Ir Sen objasnil desaťbodový plán, ktorý má DFRK presadzovať vo všetkých oblastiach vrátane politiky, hospodárstva, kultúry, vojenských záležitostí, obživy ľudí a zahraničných vzťahov, a objasnil, že DFRK bude nezávislá, demokratická, neutrálna, vyrovnaná a mierumilovná krajina.

Plán založenia Demokratickej federatívnej republiky Korjo a jeho desaťbodová politika vzbudili veľké sympatie a získali podporu u obyvateľov na severe a juhu Kórey, ako aj u medzinárodného spoločenstva.