Skip to content

Projev zástupce KLDR na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva

Pchjongjang 20. března čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – 12. března přednesl na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva projev stálý zástupce Korejské lidově demokratické republiky při Sekretariátu OSN a mezinárodních organizacích v Ženevě Han Te Song.

Při projednávání čtvrtého bodu programu (situace v oblasti lidských práv ve všech zemích) uvedl, že ačkoli byla Rada OSN pro lidská práva zřízena jako platforma pro dialog s cílem nediskriminačního, spravedlivého a rovného zohlednění všech otázek lidských práv, dnes je diskuse o tématech lidských práv zpolitizována v závislosti na opovrženíhodných zájmech Západu a že Rada pro lidská práva byla přeměněna na platformu, kde je situace v oblasti lidských práv některých suverénních států prezentována jako zločin na základě falešných a vykonstruovaných materiálů.

 

 

Zdůraznil, že situace v oblasti lidských práv na Západě, kde běžně dochází k porušování lidských práv, nebyla nikdy náležitě diskutována, a to je tragický obraz současného světa v oblasti lidských práv. Hluboce zakořeněný rasismus a rasová diskriminace, policejní brutalita, trestná činnost související se zbraněmi, mučení a jiné kruté a nelidské zacházení s vězni doma i v zahraničí, ohrožení života lidu jiných zemí, zásahy do jejich suverenity prostřednictvím politického tlaku a vojenských akcí, to je jen několik do očí bijících případů porušování lidských práv západními zeměmi.

Realitou Západu je rozšířená islamofobie, xenofobie, myšlenka bělošské nadřazenosti, oživení neonacismu, útlak a systémová diskriminace menšin a migrantů, obchodování s lidmi, sexuální násilí a další do očí bijící porušování lidských práv. Japonsko je největším únoscem na světě, který spáchal bezpříkladné nelidské zločiny včetně násilných únosů více než 8,4 milionu Korejců a nuceného sexuálního otroctví 200 tisíc korejských žen, ale dodnes odmítá upřímnou omluvu a odškodnění, navíc se vytrvale drží politického tlaku a politiky národnostní diskriminace Korejců žijících v Japonsku.

Západ rád hovoří o „dodržování lidských práv“, ale v souvislosti s globální pandemií COVID-19 byly miliony životů tragicky obětovány během volebních kampaní, frakčních bitev a rasové diskriminace. Tato realita jasně dokazuje absurditu západní svobody a demokracie. Ale Západ se místo poučení z chyb své nespravedlivé ​​politiky v oblasti lidských práv a systémových rozporů a místo rozumného chování vydává za „soudce v oblasti lidských práv“ a vymýšlí extrateritoriální a drakonické zákony o lidských právech, včetně „Zákona o lidských právech v Severní Koreji“, „Globálního zákona o sankcích za lidská práva – 2020“, „Akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii“ atd., což ospravedlňuje zásah do vnitřních záležitostí suverénních států. To je vrchol absurdity.

Na závěr stálý zástupce zdůraznil, že vláda KLDR rozhodně požaduje, aby Rada OSN pro lidská práva a Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva důsledně dodržovaly zásady respektování svrchovanosti, územní celistvosti a nezasahování do vnitřních záležitostí a zastavily politizaci a diskriminační praktiky nespravedlivého zacházení s vybranými zeměmi. Zopakoval neochvějnou pozici KLDR důrazně se postavit jakýmkoli pokusům o zneužití otázky lidských práv pro hanebné politické účely a vyzval, aby některé země zastavily pokusy zneužívání problematiky Sin-ťiangu a Hongkongu k zasahování do vnitřních záležitostí Číny.

 

Ministerstvo zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky,

http://www.mfa.gov.kp