Skip to content

Vážený najvyšší vodca súdruh KIM ČONG UN navštívil Ruskú federáciu a stretol sa s prezidentom Vladimirom Putinom

Pchjongjang, 26. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un, predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR, pricestoval špeciálnym vlakom do ruského Vladivostoku v stredu 24. apríla o 18:00 miestneho času.

Cestou do Ruskej federácie prešiel vážený súdruh najvyšší vodca cez ruskú pohraničnú železničnú stanicu v Chasane, kde bol láskavo privítaný Alexandrom Kozlovom, ministrom rozvoja Ďalekého východu a Arktídy Ruska a ďalšími vysokými predstaviteľmi, ktorí prišli na železničnú stanicu z hlavného mesta a miestnych oblastí, aby ho privítali.

Na železničnej stanici ho privítal aj súdruh Kim Hjong Džun, veľvyslanec KĽDR v Ruskej federácii a súdruh Čo Sok Čchol, generálny konzul KĽDR vo Vladivostoku.

Po vystúpení z vlaku si vymenil pozdravy s vyššími predstaviteľmi hlavného mesta a miestnych oblastí, ktorí ho prišli pozdraviť.

Podľa ruského zvyku bol ponúknutý chlebom a soľou a ženy mu darovali kvetiny.

Potom bol pozvaný do VIP miestnosti na železničnej stanici. Vyšší predstavitelia srdečne privítali návštevu súdruha Kim Čong Una v Ruskej federácii a uviedli, že prezident Putin ich poslal na pohraničnú železničnú stanicu s osobitnou pozornosťou venovanou jeho súčasnej návšteve. Súdruh Kim Čong Un vyjadril svoju vďaku za to a viedol s nimi priateľský rozhovor.

Po príchode do Vladivostoku bol na železničnej stanici vážený súdruh najvyšší vodca privítaný ministrom pre rozvoj Ďalekého východu a Arktídy Ruska Alexandrom Kozlovom, podpredsedom vlády Igorom Morgulovom, guvernérom Prímorského kraja Olegom Kožemjakom a ruským veľvyslancom v KĽDR Alexandrom Macegorom.

Potom prebehla slávnostná návšteva. Keď prišiel vážený súdruh najvyšší vodca na námestie pred železničnom stanicou, veliteľ čestnej stráže ozbrojených síl Ruskej federácie podal uvítacie hlásenie. Slávnostne zahrali národné hymny KĽDR a Ruskej federácie. Vážený súdruh najvyšší vodca si prehliadol čestnú stráž ozbrojených síl Ruskej federácie.

Nasledoval slávnostný prehliadkový pochod čestnej stráže.

Vážený súdruh najvyšší vodca si vymenil pozdravy s vedúcimi predstaviteľmi hlavného mesta a miestnych oblastí a zamieril do ubytovacieho zariadenia.


2. deň

Druhý deň, dňa 25. apríla, sa vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un stretol s Vladimirom Vladimirovičom Putinom, prezidentom Ruskej federácie.

Po bokoch stáli štátne vlajky oboch krajín a vojaci držali čestnú stráž pred budovou Federálnej univerzity Ďalekého východu na Ruskom ostrove v meste Vladivostok, mieste, kde sa konalo historické stretnutie dvoch najvyšších predstaviteľov.

Prezident Vladimir Vladimirovič Putin vrele privítal váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una.

Vážený súdruh najvyšší vodca si vymenil srdečné pozdravy s prezidentom Putinom, ktorý ho privítal na prvej návšteve Ruska, s cieľom podporiť dlhoročné priateľstvo medzi oboma krajinami.

Absolvovali slávnostné fotografovanie v pozadí so štátnymi vlajkami oboch krajín a vymenili si pozdravy s vedúcimi predstaviteľmi oboch krajín.

Potom zamierili na miesto rozhovorov, kde viedli príjemný rozhovor.

Opäť sa slávnostne odfotografovali so štátnymi vlajkami v pozadí, stojacimi na mieste rozhovorov.

Viedli rozhovor medzi štyrmi očami, ktorý prebiehal v konštruktívnom duchu, v priateľskej a úprimnej atmosfére.

Po vzájomnom informovaní o situácii vo svojich krajinách sa dohodli na konkrétnych smeroch a krokoch na ďalšiu podporu vzájomného porozumenia, dôvery, priateľstva a spolupráce a na podporu rozvoja priateľských vzťahov medzi oboma krajinami orientovanými na nové storočie. Diskutovali o bezprostredných otázkach spolupráce a dosiahli uspokojivý konsenzus.

Taktiež si vymenili svoje úspechy a skúsenosti získané pri budovaní štátu a vymieňali si otvorené a úprimné názory na niektoré otázky týkajúce sa situácie na Kórejskom polostrove a oblasti medzinárodných vzťahov a o spoločnom riadení situácie.

Dvaja vrcholoví lídri sa zhodli na tom, že ich stretnutie a rozhovory boli prospešnou príležitosťou dôležitého významu pri ďalšej konsolidácii a riadnom rozvíjaní bilaterálnych priateľských vzťahov s dlhou históriou a tradíciou priateľstva a strategického riadenia nestabilnej situácie na Kórejskom polostrove po druhom summite medzi KĽDR a SŠA.

Rozhovory trvali celé hodiny a viedli sa v bezvýhradnej a priateľskej atmosfére.

 

Zástupcovia KĽDR na čele s váženým najvyšším vodcom súdruhom Kim Čong Unom rokovali 25. apríla s Vladimírom Vladimirovičom Putinom a predstaviteľmi Ruskej federácie.

Prítomní na rozhovoroch zo strany KĽDR boli ss. Ri Jong Ho, minister zahraničných vecí a Čche Son Hui, prvá viceministerka zahraničia, a z ruskej strany Sergej Lavrov, minister zahraničných vecí; Jurij Trutnev, podpredseda vlády a prezidentský vyslanec na Ďalekom východe; Dmitrij Peskov, zástupca vedúceho prezidentskej administratívy a prezidentský tlačový tajomník; Jurij Ušakov, asistent prezidentovej zahraničnej politiky; Jevgenij Dietrich, minister dopravy; Alexandr Kozlov, minister rozvoja Ďalekého východu a Arktídy; Anatoli Janovskij , viceprezident pre energetiku; Oleg Belozerov, prezident ruskej železničnej spoločnosti; a Alexandr Macegora, ruský veľvyslanec v KĽDR.

Prezident Putin na týchto rokovaniach znova vyjadril hlbokú vďaku váženému najvyššiemu vodcovi súdruhovi Kim Čong Unovi za to, že prijal pozvanie a navštívil Rusko, a vyhlásil pevný postoj a vôľu ruskej vlády pokračovať a rozvíjať históriu a tradíciu rusko-kórejského priateľstva.

Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un povedal, že je veľmi rád, že mohol prijať pozvanie a navštíviť Rusko, priateľskú susednú krajinu a že stretnutie je mimoriadne dôležitou príležitosťou na potvrdenie nemennej histórie vzťahov medzi KĽDR a Ruskom a rozvíjanie priateľských vzťahov medzi oboma krajinami pevnejším a pokrokovejším spôsobom.

Povedal, že je historickou zodpovednosťou, aby sa vzťahy medzi KĽDR a Ruskom dostali na novú, vysokú úroveň, ako to vyžaduje nové storočie a vyjadril svoje odhodlanie uviesť do nového rozkvetu vzťahy medzi KĽDR a Ruskom v súlade s úmyslom predchádzajúcich vodcov.

Na rokovaniach sa uskutočnila diskusia o ďalšom rozširovaní a rozvíjaní bilaterálnej spolupráce v rôznych oblastiach.

Vrcholoví lídri oboch krajín diskutovali o podpore návštev na vysokej úrovni vrátane stretnutí na najvyššej úrovni a kontaktov a rozvíjali spoluprácu, výmenu a spoluprácu medzi vládami, parlamentmi, regiónmi a organizáciami oboch krajín v rôznych formách.

Obidve strany sa dohodli, že prijmú pozitívne opatrenia v niekoľkých oblastiach s cieľom ďalej posilniť spoluprácu v oblasti obchodu, hospodárstva, vedy a techniky a dostať rovnako prospešné hospodárske a obchodné vzťahy medzi týmito dvoma krajinami na vyššiu úroveň.

Analyzovali a hodnotili trend situácie na Kórejskom polostrove, ktorý čelil rozhodujúcemu okamihu, a podrobne diskutovali o spôsoboch, ktorými by tieto dve krajiny mali podporovať strategickú komunikáciu a taktickú spoluprácu pri zabezpečovaní mieru a bezpečnosti na území Kórejského polostrova a v regióne.

Súdruh Kim Čong Un povedal, že situácia na Kórejskom polostrove a regióne je v súčasnosti pokojná, ale dosiahla kritický bod, v ktorom sa môže všetko vrátiť do pôvodného stavu, po nedávnom druhom summite medzi KĽDR a SŠA, pričom dodal, že mier a bezpečnosť na Kórejskom polostrove bude závisieť od budúceho postoja SŠA a KĽDR bude pripravená na každú možnú situáciu.

Na rokovaniach sa obe strany dohodli, že budú viac podporovať vzájomné porozumenie a spojenectvo a posilnia strategickú spoluprácu na zabezpečenie regionálneho mieru a bezpečnosti.

Súdruh Kim Čong Un pozval Putina, aby vo vhodnom čase navštívil KĽDR a pozvanie bolo okamžite prijaté.

 

Vo štvrtok 25. apríla večer prezident Ruskej federácie Vladimir Vladimirovič Putin usporiadal veľkolepý banket na privítanie váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una.

Prítomní na pozvanie boli ss. Kim Pchjong He a O Su Jong, podpredsedovia Ústredného výboru Kórejskej strany práce; Ri Jong Ho, minister zahraničných vecí; armádny generál Ri Jong Gil, náčelník generálneho štábu Kórejskej ľudovej armády; Čche Son Hui, prvá viceministerka zahraničia a ďalší funkconári sprevádzajúcici súdruha Kim Čong Una a členovia suity.

Na pozvanie boli prítomní aj ss. Kim Hjong Džun, veľvyslanec KĽDR v Ruskej federácii a Čo Sok Čchol, generálny konzul KĽDR vo Vladivostoku a členovia generálneho konzulátu.

Prítomný z ruskej strany boli Sergej Lavrov, minister zahraničia; Jurij Trutnev, podpredseda vlády a prezidentský vyslanec na Ďalekom východe; Dmitrij Peskov, zástupca vedúceho prezidentskej administratívy a prezidentský tlačový tajomník; Jurij Ušakov, asistent prezidenta pre zahraničnú politiku; Jevgenij Dietrich, minister dopravy; Alexandr Kozlov, minister pre rozvoj Ďalekého východu a Arktídy; Anatoli Janovskij, podpredseda vlády pre energetiku; Oleg Belozerov, prezident ruskej železničnej spoločnosti a Alexandr Macegora, ruský veľvyslanec v KĽDR a príslušní funkcionári.

Prezident Putin vyslovil blahoželanie.

Ešte raz srdečne privítal váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Un a všetkých ostatných kórejských priateľov, a s hlbokými emóciami si spomenul na históriu priateľstva medzi oboma krajinami a zmysluplné stretnutia predchádzajúcich lídrov.

Putin povedal, že situácia na Kórejskom polostrove sa stáva stabilnou vďaka iniciatíve súdruha Kim Čong Una a Rusko podporuje úsilie vedenia KĽDR pre dialóg medzi KĽDR a SŠA a zlepšenie vzťahov medzi severom a juhom. Vyjadril ochotu Ruska pokračovať vo vzájomnej spolupráci s cieľom zmierniť napätie na Kórejskom polostrove a posilniť bezpečnosť v severovýchodnej Ázii ako celku.

Súdruh Kim Čong Un odpovedal.

Vyjadril srdečnú vďačnosť Putinovi za láskavé pozvanie a za srdečnú pohostinnosť vo všetkej úprimnosti.

Uvedomujúc si, že národy týchto dvoch krajín boli pevne prepojené citmi súdruhov v zbrani pri spoločnom boji vo veľkej protijaponskej vojnu v minulom storočí a muži Červenej armády preliali svoju krv za oslobodenie Kórei, podotknúc, že kórejský ľud nezabúda na vznešené internacionalistické zásluhy synov a dcér ruského ľudu, ktorí položili svoj drahocenný život za posvätnú vec oslobodenia Kórey, a nikdy na nich nezabudne.

Poznamenajúc, že viedol úprimný a zmysluplný rozhovor s Putinom o otázkach rozvoja priateľských vzťahov medzi KĽDR a Ruskom, o zabezpečení mieru a bezpečnosti na Kórejskom polostrove a v regióne, a o medzinárodných otázkach vzájomného záujmu, povedal, že je pevným postojom a strategickou politikou vlády KĽDR neustále rozvíjať priateľstvo KĽDR a Ruska na novom, vyššom stupni, tak ako to vyžaduje nové storočie.

Vážený súdruh najvyšší vodca vyslovil úprimné prianie, aby Rusko rozhodne prosperovalo ako mocná a dôstojná veľká krajina pod vedením prezidenta Putina.

Banket pokračoval v priateľskej atmosfére. Ruskí umelci pripravili umelecké vystúpenie pri príležitosti historickej návštevy súdruha Kim Čong Una v Rusku.

Súdruh Kim Čong Un a Vladimir Putin venovali umelcom kvetinový kôš a vyjadrili poďakovanie.

Vyjadrujúc hlbokú vďačnosť ruským priateľom za ich nadšenú a vrelú pohostinnosť, sa s Putinom srdečne rozlúčili, sľubujúc nové stretnutie.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp