Skip to content

Výročie založenia Zväzu za zvrhnutie imperializmu

17. októbra čučche 15 (1926), keď veľký vodca súdruh Kim Ir Sen vykonával revolučné aktivity vo svojich raných rokoch, sa mladí, dvadsaťroční vlastenci zhromaždili v dome Kim Si U, oblastného kontrolóra mesta Huadian.

V septembri toto roku zasiahol školu Hwasong Uisuk neodolateľnou silou prúd sympatií k novej myšlienke. Súdruh Kim Ir Sen dal mladým mužom úlohu pripraviť sa na vytvorenie prvej skutočnej revolučnej organizácie v Kórei.

Jeho otec Kim Hjong Džik vždy hovoril, že človek potrebuje mať v živote veľa spoľahlivých druhov a že človek, nech má akokoľvek spravodlivý a úžasný cieľ, ho nemôže dosiahnuť, ak nemá žiadnych druhov, s ktorými by mohol zdieľať svoj osud. Opierajúc sa o jeho učenie, vykonal súdruh Kim Ir Sen mnoho ťažkého úsilia, aby z nich urobil svojich revolučných súdruhov.

Tí, ktorí boli prítomní, boli zaplavení vzrušením a vášňou.

Stretnutie k vytvoreniu novej organizácie sa konalo v tichosti.

Po svojom prejave navrhol súdruh Kim Ir Sen pomenovať organizáciu ako Zväz za zvrhnutie imperializmu (kórejsky Tado čegukčuui tongmeng), skrátene Tudu. Názov a bojový program organizácie, ktorý navrhol, bol schválený jednomyseľne.

Pri pohľade na svojich súdruhov s radosťou povedal:
Vytvorenie Zväzu za zvrhnutie imperializmu je vyhlásením rozhodujúcej bitky za zničenie japonského imperializmu a konfrontáciu s imperializmom na celom svete.

Po jeho poznámke nastal búrlivý potlesk.

Po prijatí politiky realizácie programu a rozdaní vytlačených stanov zväzu svojim súdruhom, pokračoval:
Cesta nášho boja nebude hladká; budú nám stáť v ceste mnohé prekážky a ťažkosti, ktoré bude zdanlivo nemožné prekonať. My, horliví mladí muži a ženy Zväzu za zvrhnutie imperializmu, musíme prekonať všetky tieto prekážky a skúšky svojou pevnou vôľou a revolučným bojovým duchom, zvrhnúť lupičský japonský imperializmus a dosiahnuť nezávislosť Kórey. 

Čche Čchang Gol, plný dojatia, nominoval súdruha Kim Ir Sena za vedúceho zväzu.

Nastal ďalší búrlivý potlesk.

Po schôdzi sa členovia Zväzu za zvrhnutie imperializmu vrhli ruka v ruke k brehu rieky, kričali od radosti a spievali pieseň.

Vytvorenie Zväzu za zvrhnutie imperializmu, avantgardnej organizácie kórejských revolucionárov novej generácie, sa stalo východiskom a historickým koreňom pre vec budovania čučchejsky orientovanej revolučnej strany v Kórei. Program Zväzu za zvrhnutie imperializmu a princíp nezávislosti poslúžili ako línia budovania Kórejskej strany práce a jej aktivít, s tradíciami jednoty a súdružstva zoskupeného okolo vodcu ako zdroja nevyčerpateľnej sily Kórejskej strany práce.

Naša  vlasť (Naenara) – http://naenara.com.kp