Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun se seznámil s povodňovými škodami v Jižním Hamgjongu

Pchjongjang 12. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil s průběhem likvidace následků povodní v provincii Jižní Hamgjong.

Soudruh Kim Tok Hun při prohlídce postižených oblastí v okresech Jonggwang, Sinhung a Hongwon a městě Tančchon povzbudil lidovou armádu a lid provincie, kteří plně prokazují sílu velké jednoty armády a lidu a rozhodně provádějí boj za obnovu důsledným prováděním směrnic Ústřední vojenské komise Korejské strany práce a usnesení rozšířeného zasedání provinční vojenské komise strany.
 

 
Když se seznámil se životní situací obětí povodní, zdůraznil, že funkcionáři musí mít na paměti záměr Ústředního výboru strany věnovat přednostní pozornost zajištění života obyvatel oblastí postižených povodněmi a sdílet s nimi smutek a včas vyřešit problémy v jejich živobytí.

Poradní setkání v terénu podrobně projednala otázky častého zjišťování a řešení problémů vzniklých při kampani obnovy zajištěním místních provozů a velení ústřední velící skupiny k eliminaci následků povodní a přijetí naléhavých opatření k minimalizaci škod na zaplavených plodinách souběžným prováděním předběžné přípravy na očekávané silné deště a povodně.

Kromě toho soudruh Kim Tok Hun navštívil Hungnamský komplex chemických hnojiv, Rjongsongský strojírenský komplex a Vinalonový komplex „8. února“, které hrají důležitou roli při dosahování cílů prvního roku pětiletého plánu. Přijal praktická opatření k zajištění rytmu jejich současné výroby a posílení a rozšíření výrobní základny.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp