Skip to content

Populárna vojenská pieseň v KĽDR

Pchjongjang, 14. júla čučche 109 (2020) (KCNA) –  Uplynulo 70 rokov od zloženia Piesne národnej obrany. Bola to prvá vojenská pieseň, ktorú spievali Kórejčania počas vlasteneckej oslobodeneckej vojny (25. júna 1950 – 27. júla 1953).

Pieseň, začínajúca slovami „Prisahajúc na našu vlasť vriacou krvou z našich žíl, pod svetlom slávnych hviezd žiarivých,” vzbudzuje plamennú nenávisť voči agresorom, ktorí sa snažia zničiť KĽDR a šťastie jej obyvateľov.

Po oslobodení vlasti spod japonskej koloniálnej nadvlády (15. augusta 1945) sa nepriatelia, v strachu z rýchleho rozvoja demokratických síl republiky a veľkom nadšení Kórejcov pre zjednotenie, snažili rozpútať agresívnu vojnu proti severnej časti republiky. Svedčí o tom skutočnosť, že len od januára do septembra 1949 nepriatelia uskutočnili niekoľko stoviek ozbrojených útokov.

Na jar roku 1950, keď sa z hodiny na hodinu nad Kóreou zbiehali mraky vojny, básnik Čo Rjong Čchul a skladateľ Ri Mjon Sang vytvorili túto pieseň, vyjadrujúcu plamennú nenávisť a vôľu zničiť nepriateľa.

Pieseň, ktorá úprimne a hlboko zachytáva vrúcne vlastenectvo a ducha obrany krajiny, sa ihneď po jej vzniku rýchlo rozšírila po celej krajine.

V júni toho istého roku, keď agresori rozpútali vojnu proti KĽDR, sa mnoho robotníkov, roľníkov, mládeže a študentov dobrovoľne prihlásilo do Kórejskej ľudovej armády, aby bránili svoju vlasť a otčinu, svoje pracoviská, mestá, dediny a školy. Počet dobrovoľníkov od 25. júna, keď začala vojna, do 11. júla dosiahol 740 000.

Statoční bojovníci ľudovej armády zasvätili svoje životy veľkému víťazstvu vo vojne, nesúc na perách Pieseň národnej obrany, ktorá im dodávala vieru vo víťazstvo a bojovú silu, aby porazili nepriateľa.

Dodnes ľudia v KĽDR často spievajú túto pieseň, považujúc ju za posvätné duchovné dedičstvo pripomínajúce ducha obrany vlasti, ktorú kórejský ľud a ľudová armáda preukázali v 50. rokoch minulého storočia.


Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp