Skip to content

Vzpomínka na soudruha Jiřího Jarku

 Vzpomínka

 

                Vážená rodino Jarková.

 

Dovolte mi, abych jménem naší Organizace Pektusan, se připojil k těm, kteří s Vámi zítra 15. 4. 2019, v den nedožitých devadesátin Vašeho manžela a tatínka na něho budou vzpomínat s láskou a úctou.

Byl to nejen člen naší organizace, ale zejména pracovitý a obětavý člověk. On celý svůj život obětoval budování socialistické společnosti, která po celou dobu existence naší vlasti, to je až do kontrarevoluce v roce 1989, přinášela stále lepší a lepší život.

On, jako komunista o těchto ideálech nejen mluvil, ale svými činy přispíval k jejich zabezpečení.

Chceme Vám popřát ať ještě dlouho můžete s námi na něho vzpomínat. My na něho nikdy nezapomeneme.

Za společnost Pektusan

 

  Jozef Servista, předseda organizace