Skip to content

65. výročie víťazstva vo Veľkej vlasteneckej oslobodeneckej vojne

Naša Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan si dnes pripomína 65. výročie významnej udalosti v histórii Kórejskej ľudovodemokratickej republiky aj celých svetových dejín, a to víťazstvo ľudovej Kórey nad imperialistickými Spojenými štátmi americkými vo Vlasteneckej oslobodeneckej vojne, ktorá prebiehala v rokoch čučche 39 (1950) až čučche 42 (1953).

Spojené štáty napadli mladú ľudovodemokratickú Kóreu v čase, kedy kórejská magnólia ešte len začala rozvíjať svoje lupene po desaťročiach útlaku a poroby pod japonskou okupáciou. V severnej časti sa práve začínalo budovanie socializmu.

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen sa snažil od prvých dní po skončení nadvlády imperiálneho Japonska o národné zjednotenie Kórey, ktorá bola rozdelená na severnú – slobodnú časť a južnú časť, kde sa držali pri moci proamerické a reakcionárske sily.

Oslobodenie celého Kórejského polostrova bolo takmer úspešné, avšak do vnútrokórejských záležitostí zrazu podlo zasiahla nová imperialistická zlovôľa – Spojené štáty americké. Opäť sa teda rozpútal boj za slobodu a národnú suverenitu.

V týchto neľútostných bojoch, kde na kórejské mestá padali tony bômb a americká armáda používala často aj biologické zbrane (napríklad infikované chrobáky), položili život za svoju vlasť desaťtisíce kórejských bojovníkov. Aj za cenu týchto obetí však Kórejská ľudová armáda v tejto vojne zvíťazila, a to vďaka brilantnému veleniu veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena, ktorý sa zapísal zlatým písmom do histórie so svojou majstrovskou taktikou, stratégiou a otcovským vedením armády.

Veľkému vodcovi súdruhovi Kim Ir Senovi sa podarilo dotlačiť amerických imperialistov za rokovací stôl a dosiahnuť uzavretie prímeria. To nadobudlo platnosti 27. júla čučche 42 (1953) a na 38. rovnobežke bola stanovená demilitarizovaná zóna.

Ľudovodemokratická Kórea, aj keď je rozlohou zrovnateľná s bývalým Československom, v jednomyseľnej jednote pod vedením slávnej Kórejskej strany práce a generalissima Kim Ir Sena odolala vojenskému útoku amerických imperialistov. O to smutnejšie vyznieva fakt, že socializmus v Československu padol bez jediného výstrelu.

V súčasnosti je južná časť Kórejského polostrova stále okupovaná americkými vojskami, ale vďaka tomu, že KĽDR sa stala jadrovou veľmocou, sa neodvážia oslobodenú severnú časť napadnúť.

Veríme, že ľudu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky pod vedením jej váženého najvyššieho predstaviteľa, súdruha Kim Čong Una, sa úspešne podarí dosiahnuť zjednotenie Kórejského polostrova a že už sa nebudú opakovať hrôzy vojny, aké zažil kórejský národ v 50. rokoch minulého storočia.

Nech žije slávna Kórejská ľudová armáda!
Nech žije vážený najvyšší vodca KĽDR, maršal Kim Čong Un!

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan