Skip to content

Projev rady velvyslanectví KLDR na 16. plénu Společnosti Pektusan

Projev rady velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky soudruha Kim Čchon Se, přednesený III. tajemníkem velvyslanectví soudruhem Ma Čchol Chunem, na 16. plénu Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v Praze dne 16. června čučche 107 (2018)

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi a milí přátelé,

rád bych nejprve vyjádřil srdečné poděkování Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan za zorganizování tohoto shromáždění a pozvání na ně.

Dovolte mi, abych úvodem svého projevu vysoce ocenil to, že Společnost česko-korejského přátelství Pektusan za uplynulý rok hodně přispěla k prohlubování přátelského citu mezi korejským a českým lidem a aktivně prováděla solidární činnost na podporu boje korejského lidu za budování socialismu a znovousjednocení vlasti.

Zároveň bych při této příležitosti rád vřele pozdravil všechny soudružky, soudruhy a přátele, kteří projevují stálou podporu a solidaritu spravedlivému dílu našeho lidu.20. dubna tohoto roku se v Pchjongjangu uskutečnilo 3. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na tomto plénu náš nejvyšší představitel souduh Kim Čong Un hrdě prohlásil velké vítězství linie souběžného rozvoje hospodářské výstavby a budování jaderných sil a vyhlásil novou strategickou linii KSP o soustředění veškerého úsilí na socialistickou ekonomickou výstavbu pro splnění požadavků nového vysokého stupně rozvíjející se revoluce.

Z iniciativy a díky pevné vůli našeho nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una se tohoto roku dvakrát uskutečnila historická setkání a jednání mezi severem a jihem na nejvyšší úrovni a byla vyhlášena Pchanmundžomská deklarace o míru, prosperitě a znovusjedocení Korejského poloostrova.

Díky pevnému rozhodnutí a vůli našeho nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una ukončit extrémně nepřátelské vztahy mezi KLDR a USA, které přetrvávaly po dlouhou dobu za akutní konfrontace, a otevřít novou budoucnost v zájmu národů obou zemí a celosvětového míru a bezpečnosti, se uskutečnil první summit KLDR a USA v Singapuru, za očekávání celého světa, a bylo tam vyhlášeno historické společné prohlášení, které skoncuje s minulostí a ohlašuje nový začátek.

Náš národ trpí bolestí rozdělení vlasti, vynuceného vnějšími silami, déle než 70 let.

Je stálou linií naší strany realizovat sjednocení vlasti společnými silami celého národa samostatně bez vnějšího vměšování.

Věčný prezident naší republiky soudruh Kim Il Sung (Kim Ir Sen) a věčný generální tajemník KSP soudruh Kim Čong Il za svého života vyzdvihli tři charty sjednocení vlasti a otevřeli široké prostory k realizování cíle sjednocování korejského národa.

Nesmrtelný odkaz a přání našich věčných vůdců soudruhů Kim Il Sunga (Kim Ir Sena) a Kim Čong Ila je dnes věrně a důsledně uskutečňován naším nejvyšším představitelem soudruhem Kim Čong Unem.

Jsem přesvědčen, že pod vedením soudruha Kim Čong Una a KSP dosáhne dílo našeho lidu pro budování socialismu a znovusjednocení rozdělené vlasti konečného vítězství.

Co se týče zahraniční politiky KSP, nezávislost, mír a přátelství jsou trvalou zahraniční politikou naší strany.

Budeme i nadále usilovat o upevnění a rozšíření spolupráce a přátelských vztahů se všemi zeměmi, které respektují naši suverenitu.

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi a milí přátelé,

KLDR a ČR se sice geograficky nacházejí vzdáleně od sebe, ale národy obou zemí mají 70letou historii vzájemných vztahů.

Historii nemůžeme smazat ani uměle vytvořit.

Jsme právem hrdi na tuto historii přátelských vztahů a budeme se i nadále usilovně snažit o upevnění přátelských vztahů mezi lidmi obou zemí na základě dobrých tradic a zkušeností z minulosti.

Rád bych využil této příležitosti ještě jednou poděkovat všem soudruhům a přátelům za podporu a solidaritu poskytnutou našemu lidu, který usiluje o budování socialismu a sjednocení vlasti, a popřát Vám všem pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vaší práci.

Děkuji.