Skip to content

Skúšobný odpal balistickej rakety zem-zem stredného a dlhého doletu typu Hwasong 12

Pchjongjang 31. januára čučche 111 (2022) (KCNA) – Hodnotiaci skúšobný odpal balistickej rakety zem-zem stredného a dlhého doletu typu Hwasong 12 sa uskutočnil v nedeľu 30. januára podľa plánu Akadémie obranných vied, Druhej ekonomickej komisie a ostatných dotknutých inštitúcií.

Skúšobný odpal bol zameraný na selektívne vyhodnotenie vyrábanej a nasadzovanej strely a na overenie celkovej presnosti zbraňového systému. Bol vedený najvyšším uhlom odpaľovacieho systému zo severozápadnej časti krajiny smerom k vodám Východokórejského mora s ohľadom na bezpečnosť susedných krajín.

Akadémia zverejnila obrazové snímky Zeme získané z vesmíru kamerou nainštalovanou na hlavici rakety.

Potvrdila presnosť, bezpečnosť a efektívnosť fungovania vyrábaného zbraňového systému typu Hwasong 12.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp