Skip to content

Proběhl čtvrtý summit severu a jihu Koreje

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un se znovu setkal s prezidentem Mun Če Inem

 

 

Pchjongjang, 27. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Historický čtvrtý summit severu a jihu se neočekávaně konal v domě Tchongil v severní části oblasti Pchanmundžomu 26. května čuche 107 (2018).

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, přišel do domu Tchongil, aby se znovu setkal a vedl rozhovory s prezidentem Mun Če Inem.

Na historickém místě v Pchanmundžomu, který otevřel nový začátek vztahů severu a jihu a novou éru smíření a jednoty a přitáhl pozornost celého světa jako symbol míru, se po 29 dnech znovu konalo významné setkání nejvyšších vůdců severu a jihu.

V domě Tchongil, místě rozhovorů, byla postavena čestná stráž Korejské lidové armády, aby uvítala prezidenta Mun Če Ina.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un srdečně přivítal prezidenta Mun Če Ina, který překročil demarkační linii v Pchanmundžomu a dorazil do domu Tchongil, a pozdravil se s ním.

Oba nejvyšší představitelé nemohli odolat nadšení a radosti, že mají po měsíci další historické setkání na historickém místě, a navzájem si srdečně potřásli rukama.

Před zahájením rozhovorů prezident Mun Če In zapsal do návštěvní knihy domu Tchongil na památku své návštěvy severní strany: „Mír a prosperita Korejského poloostrova, spolu s předsedou Korejské lidově demokratické republiky Kim Čong Unem, 2018. 5. 26, prezident Korejské republiky Mun Če In.“

Soudruh Kim Čong Un a prezident Mun Če In, pevně si tisknouce ruce, se nechali vyfotografovat na paměť historického čtvrtého severo-jižního summitu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si potřásl rukama s každým představitelem jižní strany, kteří doprovázeli prezidenta Mun Če Ina, a sdíleli s nimi svou radost ze setkání.

Poté proběhla jednání mezi soudruhem Kim Čong Unem a prezidentem Mun Če Inem.

Jednání byl přítomen ze severní strany soudruh Kim Jong Čchol, místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce, a z jižní strany So Hun, ředitel národní zpravodajské služby.

V rozhovorech probíhala hluboká výměna názorů na řešení otázek k rychlému uskutečnění Pchanmundžomské deklarace, podepsané na třetím summitu severu a jihu, a k uskutečnění denuklearizace Korejského poloostrova a dosažení regionálního míru, stability a prosperity a o problémech, kterým nyní sever a jih čelí, a o úspěšném uspořádání summitu KLDR – USA.

Soudruh Kim Čong Un a prezident Mun Če In sdíleli názor, že strany by si měly vzájemně důvěřovat, vzájemně se navštěvovat a společně usilovat o urychlené provedení Pchanmundžomské deklarace, která odráží jednomyslnou touhu celého národa.

Nejvyšší představitelé severu a jihu se dohodli na jednání severu a jihu na nejvyšší úrovni 1. června, a na dalším urychlení rozhovorů v různých oblastech, včetně těch, které se týkají vojenských orgánů a Červeného kříže. Společně sdíleli názor, že se v budoucnu budou scházet, aby rozvíjeli dialog a integrovali moudrost a úsilí a společně usilovali o denuklearizaci Korejského poloostrova.

 

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil svou vděčnost pezidentu Mun Če Inovi za mnoho úsilí, které vyvinul pro summit vedoucích představitelů KLDR a USA, který je naplánován na 12. června, a vyjádřil pevnou vůli po rozhovorech KLDR a USA na nejvyšší úrovni.

Soudruh nejvyšší vůdce předložil návrh na budoucí pozitivní vzájemnou spolupráci na zlepšení vztahů KLDR a USA a vytvoření systému stálého a trvalého míru na Korejském poloostrově.

Soudruh Kim Čong Un a prezident Mun Če In dosáhli uspokojivého konsensu v otázkách, o nichž se diskutovalo.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce srdečně objal prezidenta Mun Če Ina a rozloučil se s ním s příslibem brzkého opětovného setkání.

Setkání, na kterém nejvyšší představitelé severu a jihu otevřeně naslouchali vzájemným pohledům na nejdůležitější nevyřešené otázky, a to bez formalismu a otevřeným dialogem, nabízí další historickou příležitost pro otevření nové kapitoly ve vývoji vztahů severu a jihu.

Čtvrtý severo-jižní summit, který se konal v Pchanmundžomu, který se zapsal do dějin jako symbol národního usmíření a jednoty, míru a prosperity, poskytne všem našim spoluobčanům novou naději a sílu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp