Skip to content

Historické setkání pro národní usmíření a jednotu, mír a prosperitu

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un překročil demarkační linii v Pchanmundžomu pro setkání a jednání na nejvyšší úrovni mezi severem a jihem

 

Pchjongjang, 28. dubna čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, se dostavil 27. dubna čučche 107 (2018) do Pchanmundžomu na historické setkání a rozhovory na nejvyšší úrovni mezi severem a jihem.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un opustil pavilon Pchanmun v 9 hodin v doprovodu kádrů strany, vlády a armády a dosáhl demarkační linie v Pchanmundžomu.

Jihokorejský prezident Mun Če In přišel k demarkační linii, aby pozdravil váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si potřásl rukou s Mun Če Inem a vyměnili si pozdravy. Překročil demarkační linii a nechal se vyfotografovat s Mun Če Inem před pavilonem Pchanmun na severní straně a “Domem svobody” na jižní straně.

Soudruh Kim Čong Un a prezident Mun Če In překročili demarkační linii v Pchanmundžomu a navzájem si srdečně potřásli rukama v severní části předtím, než se vrátili do jižní části Pchanmundžomu.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un překročil demarkační linii v Pchanmundžomu společně s prezidentem Mun Če Inem a zamířil k “Domu míru” na jižní straně Pchanmundžomu.

Osobnosti severu a jihu přivítaly nadšeným potleskem vedoucí představitele, kteří významně učinili první kroky k národnímu usmíření a jednotě.

Děti z jižní strany předaly květiny váženému soudruhu nejvyššímu vůdci Kim Čong Unovi.

Vedoucí představitelé severu a jihu provedli na místě přehlídku čestné stráže jihokorejských sil, doprovázených čestnou stráží v tradičním národním oblečení. Na náměstí před “Domem míru” na jižní straně nastoupila vojenská kapela, čestná stráž armády, námořnictva a letectva jižní Koreje, tradiční čestná stráž a tradiční kapela.

 

Když se soudruh Kim Čong Un a prezident Mun Če In dostavili na místo přehlídky, velitel čestné stráže jihokorejských sil pozdravil a vojenská kapela hrála uvítací pochod.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un společně s prezidentem Mun Če Inem provedli přehlídku čestné stráže jihokorejských sil a tradiční čestné stráže.

Prezident Mun Če In představitel váženému soudruhu nejvyššímu vůdci funkcionáře jižní strany, kteří ho přišli pozdravit. Vážený soudruh nejvyšší vůdce si s každým zvlášť stisknul ruku.

Prezident Mun Če In pozdravil kádry severní strany. Funkcionáři ze severu a jihu se vyfotografovali společně s vůdci.

 

 

 

 

 

 

 

Přítomen byl soudruh Kim Jong Nam, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, a vedoucí představitelé strany a vlády soudruzi Ri Su Jong, Kim Jong Čchol, Ri Jong Ho, Čche Hwi, Kim Jo Čong a Ri Son Gwon a vysocí funkcionáři ozbrojených sil soudruzi Ri Mjong Su a Pak Jong Sik.

Z jižní strany byli přítomni Im Čong Sok, vedoucí sekretariátu Čchongwade (sídlo prezidenta jižní Koreje, pozn. překl.), Čong Ui Jong, vedoucí Úřadu národní bezpečnosti Čchongwade, So Hun, ředitel zpravodajské služby, Čo Mjong Gjun, ministr sjednocení, Song Jong Mu, ministr obrany, Kang Kjong Hwa, ministr zahraničních věcí, Čong Kjong Du, předseda Společného výboru náčelníků štábů, a Jun Jong Čchan, vedoucí tajemník sekretariátu Čchongwade pověřený komunikací s občany. 

Jednání mezi váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem a prezidentem Mun Če Inem se konalo v “Domě míru” na jižní straně Pchanmundžomu.

Jednání se z naší strany zúčastnili soudruh Kim Jong Čchol, místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce, a soudružka Kim Jo Čong, první zástupkyně vedoucího oddělení ÚV KSP.

Přítomni z jižní strany byli Im Čong Sok, vedoucí sekretariátu Čchongwade, a So Hun, ředitel zpravodajské služby.

V rozhovorech provedly obě strany upřímnou a otevřenou výměnu názorů na otázky společných zájmů, včetně otázek týkajících se zlepšení vztahů mezi severem a jihem, zajištění míru na Korejském poloostrově a denuklearizace poloostrova.

Nehledě na skutečnost, že se velmi významné setkání s prezidentem Mun Če Inem koná v Pchanmundžomu, symbolu rozdělení a konfrontace, vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že setkání na takovém zvláštním místě bude znamenat příležitost znovu dát naději a sny o budoucnosti všemu lidu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že opět pociťuje smysl pro poslání a  povinnost vůči národu, aby jej uvedl do nové éry míru a znovusjednocení po ukončení dějin rozdělení a konfrontace, a že dnes přišel s myšlenkou zahájení psaní nové historie.

Prezident Mun Če In řekl, že dnešní teplé a jasné počasí jako by blahopřálo dnešnímu setkání, a že v okamžiku, kdy předseda Kim Čong Un překročil demarkační linii, se Pchanmundžom stal symbolem míru, a ne symbolem rozdělení. S hlubokou úctou k odvážnému rozhodnutí předsedy Kim Čong Una, který uspořádal dnešní významné setkání, prezident Mun Če In vyjádřil naději, že otevřený dialog bude pokračovat v budování vzájemné důvěry.

Soudruh Kim Čong Un a prezident Mun Če In dosáhli úplné shody o bodech programu a souhlasili s budoucím častým a upřímným jednáním o nevyřešených otázkách a důležitých záležitostech národa ke společnému úsilí o moudré otevření nové historie vztahů severu a jihu a dalšímu rozvíjení příznivého trendu míru, prosperity a znovusjednocení Korejského poloostrova.

Před zahájením rozhovorů vážený soudruh nejvyšší vůdce napsal do návštěvní knihy v “Domě míru”: “Od této chvíle začíná nový příběh – na počátečním bodu dějin, éra míru. Kim Čong Un, 27. 4. 2018.”

Nechal se vyfotografovat s prezidentem Mun Če Inem.


 

Na počest historického summitu mezi severem a jihem vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un společně s prezidentem Mun Če Inem zasadili v Pchanmundžomu borovici, symbol míru a prosperity.

Zasadili borovici do směsi půdy z hory Pektu a hory Halla a společně ji zalili vodou z řeky Tedong a řeky Han, připravenými zvlášť na severu a na jihu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pronesl významná slova, kterými vyzval k rozvoji těžce dosaženého trendu zlepšování severojižních vztahů s vůlí být základním hnojivem a půdou pokrývající drahocenné kořeny a úkrytem chránícím před bouří společně se stromem a pro otevření budoucnosti s duchem stejné síly jako stálezelená borovice.

 

 

U borovice byla postavena kamenná deska se jménem váženého soudruha nejvyššího vůdce a jménem prezidenta Mun Če Ina. Nejvyšší představitelé severu a jihu odhalili desku. Je na ní vyryt nápis “Mír a prosperita jsou zasazeny”.

Po zasazení stromu se hlavy severu a jihu vyfotografovaly před deskou a borovicí a poté s funkcionáři, kteří je doprovázeli.

Vážený nejvyšší vůdce strávil příjemný rozhovor při vycházce s prezidentem Mun Če Inem.
 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un společně s prezidentem Mun Če Inem podepsali “Pchanmundžomskou deklaraci o míru, prosperitě a znovusjednocení Korejského poloostrova” a vyměnili si text deklarace.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se na paměť vyfotografoval s prezidentem Mun Če Inem a srdečně ho objal při blahopřání ke zrození historické Pchanmundžomské deklarace, odrážející jednomyslnou touhu a poptávku korejského národa.

Slavnostního podepsání deklarace se z naší strany zúčastnili soudruzi Ri Su Jong a Kim Jong Čchol, místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce, soudružka Kim Jo Čong, první zástupkyně vedoucího oddělení ÚV KSP, soudruh Ri Son Gwon, předseda Výboru pro mírové znovusjednocení země, a soudruh Čo Jong Won, zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP, a z jižní strany Im Čong Sok, vedoucí sekretariátu Čchongwade, Čong Ui Jong, vedoucí Úřadu národní bezpečnosti Čchongwade, So Hun, ředitel zpravodajské služby, Čo Mjong Gjun, ministr sjednocení, Song Jong Mu, ministr obrany, Kang Kjong Hwa, ministr zahraničních věcí, a Jun Jong Čchan, vedoucí tajemník sekretariátu Čchongwade pověřený komunikací s občany.

Po podpisu vystoupili nejvyšší představitelé severu a jihu s prohlášením k Pchanmundžomské deklaraci.


 

Prezident Mun Če In u příležitosti návštěvy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v oblasti jižní strany uspořádal večeři v “Domě míru”.

K večeři byla pozvána vážená první dáma státu Ri Sol Ču, stejně jako soudruh Kim Jong Nam, člen předsednictva Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, a soudruzi Ri Su Jong, Kim Jong Čchol, Čche Hwi, Kim Jo Čong a Ri Son Gwon, kteří jsou vedoucími stranickými a vládními představiteli, a další vedoucí představitelé a členové doprovodu.

Přítomni byli Im Čong Sok, vedoucí sekretariátu Čchongwade, Čong Ui Jong, vedoucí Úřadu národní bezpečnosti Čchongwade, So Hun, ředitel zpravodajské služby, Čo Mjong Gjun, ministr sjednocení, Song Jong Mu, ministr obrany, Kang Kjong Hwa, ministr zahraničních věcí, zástupci různých politických stran a osobnosti z různých kruhů jižní strany, včetně těch, které jsou spojeny s předchozími summity severu a jihu.

 


 

První dáma státu Ri Sol Ču byla srdečně přivítána v “Domě míru” prezidentem Mun Če Inem a jeho manželkou Kim Čong Suk.

Před večeří vedli vážený soudruh nejvyšší vůdce a první dáma státu Ri Sol Ču příjemný rozhovor v srdečné atmosféře s prezidentem Mun Če Inem a jeho manželkou Kim Čong Suk.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un a soudružka Ri Sol Ču vyjádřili hlubokou vděčnost prezidentu Mun Če Inovi za srdečně uspořádanou večeři.

Před jídelnou se vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un a prezident Mun Če In se svými manželkami postupně pozdravili s osobnostmi ze severu a jihu.

Jakmile oba nejvyšší představitelé vstoupili do jídelny, všichni účastníci uvítali nadšeným potleskem ty, kteří úspěšně dokončili historické rozhovory v Pchanmundžomu.

 

 

 

Na večeři prezident Mun Če In přednesl uvítací projev. Vážený soudruh nejvyšší vůdce pronesl odpověď.

Z jižní strany se podávaly různé pokrmy zvláštního významu a ze severní strany pchjongjangské studené nudle z restaurace Okrju, a večeře proto na návštěvníky hluboce zapůsobila.

Večeře probíhala v přátelské atmosféře, která byla plná pocitů pokrevních příbuzných.

Umělci ze severu a jihu předvedli na večeři blahopřejné představení k historickému summitu severu a jihu.


 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un úspěšně uzavřel historické setkání a rozhovory na nejvyšší úrovni mezi severem a jihem a rozloučil se s prezidentem Mun Če Inem.

Když vážený soudruh nejvyšší vůdce a první dáma státu Ri Sol Ču vyšli z “Domu míru” společně s prezidentem Mun Če Inem a jeho ženou, představitelé severu a jihu je přivítaly bouřlivým potleskem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a jeho manželka Ri Sol Ču zaujali vyhrazená místa připravená venku a společně s prezidentem Mun Če Inem a jeho manželkou sledovali rozloučkové představení “Jedno jaro”, připravené jižní stranou.

Po představení si vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Mun Če In potřásli rukama na rozloučenou s osobnostmi ze severu a jihu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Mun Če In se vzali za ruce a rozloučili se, slibujíce si nový začátek.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce opustil “Dům míru” uprostřed vřelého loučení osobností z jižní strany.


 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp