Skip to content

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k proběhlému jednání nejvyšších představitelů severu a jihu Koreje

Praha, 28. dubna čučche 107 (2018) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan vítá úspěch v jednání nejvyšších představitelů severu a jihu Koreje, které proběhlo 27. 4. čučche 107 (2018) z iniciativy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

Imperialisté a reakcionáři v této souvislosti znovu oživují rozsáhlou pomlouvačnou kampaň o socialistické Koreji a interpretují historické setkání jako změnu politiky Korejské lidově demokratické republiky, ke které prý byla donucena tlakem nepřátelských sil a údajně „kolabující ekonomikou“. Vedení KLDR je absurdně obviňováno z tragédie rozdělení korejského národa, trvající déle než 70 let v důsledku okupace jižní části země imperialisty USA, a dokonce z rozpoutání Korejské války.

Ve skutečnosti představitelé lidové Koreje v čele s velkými vůdci soudruhy Kim Ir Senem a Kim Čong Ilem již od osvobození země od japonských okupantů v roce 1945 nepřetržitě usilovali o nezávislé a mírové znovusjednocení a trvalý a spravedlivý mír. Je to podloženo mnoha historickými dokumenty a jednáními. Za dřívější ochlazení a vyhrocení vztahu obou částí země nese odpovědnost pouze zahraniční vměšování a reakční síly z jižní části země, vedené zrádci národa jako je Pak Kun Hje, v letošním roce v Soulu odsouzená k vysokému trestu.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zahájil novou etapu úsilí o nezávislé znovusjednocení, když zajistil účast severní strany na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu a obnovu jednání představitelů severu a jihu na nejvyšší úrovni, která vyvrcholila setkáním váženého soudruha nejvyššího vůdce s jihokorejským prezidentem v Pchanmundžomu. Mimořádně vstřícným gestem maršála Kim Čong Una byla skutečnost, že za účelem jednání vstoupil na území jižní části země.

Rozhodně odmítáme interpretovat probíhající jednání jako údajnou „kapitulaci“ KLDR a přechod ke kapitalismu. Předchozí více než sedmdesátiletá cesta skvělého vedení Korejské strany práce jasně dokázala, že v souladu s ideály pokrokového hnutí neusiluje o mír a o znovusjednocení provedené za každou cenu, o jednostranné odzbrojení a podřízení se imperialistům a jihokorejské buržoazii, jak by to rádi viděli představitelé reakce.

20. dubna Korejská strana práce vyhlásila úspěšné završení souběžné linie budování ekonomiky a národní obrany, založené na jaderných zbraních. Díky tomu je nyní možné zastavit jaderné testy a plně se soustředit na budování silného socialistického hospodářství. Naprosto nelze uvažovat o jednostranném odzbrojení v situaci, kdy je svět ovládán silami imperialismu a jižní část Koreje zůstává okupována jeho vojsky. Lidová Korea se dobře poučila z kontrarevolucí v řadě socialistických států a nebude následovat „sjednocení“ po vzoru Německa.

 

Ať žije nezávislé znovusjednocení Koreje!

Ať žije trvalý a spravedlivý mír!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

v Praze dne 28. 4. čučche 107 (2018)