Skip to content

Soudruh Kim Čong Un řídil 3. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 21. dubna čučche 107 (2018) (KCNA) – Ve čtvrtek 20. dubna se v Pchjongjangu uskutečnilo 3. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předsedal plénu.

Zasedání se zúčastnili členové předsednictva, členové a náhradníci politického byra Ústředního výboru KSP a členové a náhradníci ÚV KSP a členové Ústřední revizní komise KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci Ústředního výboru KSP, funkcionáři strany a ministerstev, státních institucí, provincií, měst a obcí, významných průmyslových podniků a institucí a družstevních farem a příslušníci orgánů ozbrojených sil.

Plenární zasedání se zabývalo následujícími body programu:

1. O úkolech naší strany pro energičtější urychlení výstavby socialismu v souladu s požadavky nové vrcholné etapy rozvoje revoluce

2. O dosažení revolučního obratu v oblasti vědy a vzdělávání

3. Organizační záležitosti

 

 

Na plenárním zasedání byl projednán první bod programu.

Soudruh Kim Čong Un podal zprávu o prvním bodu agendy. Řekl, že plenární zasedání bylo svoláno, aby projednalo a rozhodlo důležité záležitosti pro dosažení cílů vyššího stupně socialistické výstavby, jak to vyžaduje rozvoj revoluce a panující situace. Poukázal na to, že celková situace se rychle mění ve prospěch korejské revoluce díky aktivním krokům a snahám KLDR po vyhlášení dokončení státní jaderné síly v loňském roce. Informoval, že na Korejském poloostrově a v regionu vzniká nová atmosféra klidu a míru a na mezinárodní politické scéně se dějí dramatické změny.

Řekl, že zázračné vítězství v dokonalém dokončení velké historické věci budování státních jaderných sil v době kratší než pět let je velkým vítězstvím linie KSP, která současně prosazuje ekonomickou výstavbu a budování jaderné síly, a současně brilantním vítězstvím, kterého může dosáhnout jen hrdinný korejský lid.

 

 

Soudruh předseda KSP poukázal na pokrok dosažený v ekonomické výstavbě společně s celostranickým, celostátním a všelidovým bojem za realizaci výše zmíněné linie. Hrdě prohlásil, že byly úspěšně provedeny historické úkoly v rámci strategické linie současného rozvoje obou front, které byly stanoveny na plenárním zasedání Ústředního výboru strany v březnu 2013. Řekl, že dosaženým vítězstvím linie KSP byl úspěšně završen boj korejského lidu, který si tvrdě utahoval opasek, aby získal mocný cenný meč na obranu míru a pevnou záruku pro naše potomky, aby se mohli těšit nejdůstojnějšímu a nejšťastnějšímu životu ve světě. Poznamenal, že pro KLDR není nutný žádný jaderný test a test balistických raket středního a mezikontinetálního doletu vzhledem k tomu, že práce na montáži jaderných hlavic na balistické rakety byla ověřena, protože byly provedeny celé procesy vývoje jaderných zbraní vědeckým způsobem a v pravidelné posloupnosti. Dodal, že poslání severního jaderného testovacího prostoru tak skončilo.

Vyzdvihl mírumilovný postoj KSP pozitivně přispět k budování světa bez jaderných zbraní v souladu s touhou lidstva, za předpokladu, že je moc KLDR postavena na požadovanou úroveň a stala se schopnou spolehlivě zaručit bezpečnost státu a národa.

 

 

Soudruh předseda KSP řekl, že dnes, když byly úspěšně provedeny historické úkoly stanovené strategickou linií současného rozvoje obou front, se KSP potýká s důležitými úkoly, aby urychlila pokrok revoluce s důvěrou ve vítězství, a tak urychlila konečné vítězství věci  socialismu. Vysvětlil, že v současné fázi, v níž se naše republika úspěšně zařadila do pozice politicko-ideologické a vojenské mocnosti na světové úrovni, je strategickou linií KSP soustředit veškeré úsilí celé strany a země na socialistickou ekonomickou výstavbu. Uvedl, že je nutné zahájit všeobecnou revoluční ofenzívu a dynamicky pokročit v ekonomické výstavbě pod vztyčeným praporem s bojovým heslem „Dále urychleme pokrok naší revoluce soustředěním veškerého svého úsilí na socialistickou ekonomickou výstavbu!“

Poznamenal, že bezprostředním cílem boje za realizaci nové strategické linie je udržet výrobu v plné kapacitě ve všech průmyslových podnicích a během období provádění pětileté strategie pro národní hospodářství využít bohaté sklizně ve všech zemědělských oblastech, aby po celé zemi neustále zněl radostný smích lidu. Zdůraznil, že dlouhodobým cílem je uvést národní hospodářství na moderní, informačně-technologickou a vědeckou základnu čučche a poskytnout všemu lidu bohatý a vysoce civilizovaný život, aby mohl žít bez závisti komukoli na světě. Objasnil úkoly důkladného provedení nové strategické linie a způsoby, jak ji provést, včetně otázky upřednostňování ekonomické práce v celkové práci strany a státu, využívající veškerý lidský, materiální a technický potenciál země pro hospodářské rozvoj. Vyzval všechny podniky a jednotky, aby důkladně spoléhaly na vědu a technologii, neustále zlepšovaly ducha samostatného rozvoje a dosáhly růstu výroby a skoku pod rozvinutým heslem soběstačnosti a spoléhání na vlastní síly.

Aby bylo možné důsledně zavést novou strategickou linii a přenést veškeré úsilí na ekonomickou výstavbu, je nutné výrazně posílit roli stranických organizací, zdůraznil. Vyzval orgány ekonomického vedení, včetně vlády, aby se zhostily svého postavení velitele odpovědného za hospodářské záležitosti, pečlivě zorganizovaly práci a velení rychlého hospodářského pokroku. Vybídl také všechny oblasti a jednotky, aby byly bezpodmínečně podřízeny jednotnému velení vlády pro provádění hospodářské politiky strany.

 

 

Na plenárním zasedání proběhla debata o prvním bodu programu. Projevy přednesli soudruh Čche Rjong He, člen prezídia Politického byra a místopředseda Ústředního výboru KSP, soudruh Pak Pong Ču, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru KSP a předseda vlády, a soudruh Kim Čong Gak, vedoucí Generálního politického byra Korejské lidové armády.

Usnesení týkající se prvního bodu programu byla přijata jednomyslně.

Usnesení „O vyhlášení velkého vítězství linie souběžného rozvoje hospodářské výstavby a budování jaderných sil“ uvedlo následující rozhodnutí:

Zaprvé, slavnostně prohlašujeme, že kritický jaderný test, podzemní jaderný test, zhotovení menší a lehčí jaderné zbraně a rozvoj rozměrných jaderných zbraní a jejich dopravních zařízení byl proveden v rámci kampaně pro provádění linie strany současně rozvíjející obě fronty, a proto byla práce na montáži jaderných hlavic na balistické rakety spolehlivě realizována.

Zadruhé, přerušíme jaderné zkoušky a testy mezikontinentálních balistických raket od 21. dubna čučche 107 (2018). Severní testovací střelnice pro jaderné zkoušky bude demontována, aby transparentně zaručila ukončení jaderných testů.

Zatřetí, ukončení jaderných testů je důležitým procesem pro celosvětové odzbrojení a KLDR se připojí k mezinárodní touze a úsilí o úplné zastavení jaderných testů.

Začtvrté, KLDR nikdy nepoužije jaderné zbraně ani nebude šířit jaderné zbraně a jaderné technologie za žádných okolností, pokud nedojde k jaderné hrozbě a provokacím proti naší zemi.

Zapáté, soustředíme veškeré úsilí na vybudování silného socialistického hospodářství a výrazné zlepšení životní úrovně lidu mobilizací všech lidských a materiálních zdrojů země.

Zašesté, budeme vytvářet mezinárodní prostředí příznivé pro socialistickou ekonomickou výstavbu a usnadníme úzký kontakt a aktivní dialog se sousedními zeměmi a mezinárodním společenstvím, abychom ochránili mír a stabilitu na Korejském poloostrově a ve světě.

 

 

Rezoluce „O soustředění veškerého úsilí na socialistickou ekonomickou výstavbu pro splnění požadavků nového vysokého stupně rozvíjející se revoluce“ objasnila následující rozhodnutí:

Zaprvé, budeme orientovat veškerou práci strany a státu na socialistickou ekonomickou výstavbu a soustředíme na ni veškeré úsilí.

Zadruhé, posílíme úlohu stranických a odborových organizací, mocenských orgánů, orgánů činných v trestním řízení a orgánů ozbrojených sil, v boji za soustředění veškerého úsilí na budování socialistického hospodářství.

Zatřetí, organizace strany a politické instituce na všech úrovních by měly pravidelně kontrolovat a revidovat provádění rozhodnutí učiněných na 3. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP, aby bylo zajištěno jejich důsledné provádění.

Za čtvrté, prezídium Nejvyššího lidového shromáždění a vláda by měly přijmout právní, administrativní a obchodní opatření pro plnění úkolů stanovených v usnesení pléna ÚV strany.

 

 

Na plenárním zasedání se diskutovalo o druhém bodu programu schůze.

Předseda KSP soudruh Kim Čong Un podal zprávu o druhém bodu jednání. Zdůraznil potřebu provést revoluční obrat v oblasti vědy a vzdělávání a dodal, že otázka soustředění veškerého úsilí na ekonomickou výstavbu by byla nemyslitelná bez rychlého rozvoje vědecké a pedagogické práce. Poukázal na to, že naše strana v posledních letech přijala účinná opatření ke zlepšení vědecké a vzdělávací činnosti v souladu s požadavky na vyšším stupni vývoje revoluce, a dosáhla značných úspěchů. Analyzoval a shrnul nedostatky ve vědě a vzdělávání a jejich příčiny. Představil strategické heslo „Učiňme skok vpřed díky vědě a zaručme budoucnost vzděláním!“ a jasně specifikoval úkoly a způsoby, jak urychlit budování vědecké a technické moci a schopností personálu.

 

 

V diskusi ke druhému bodu pořadu jednání vystoupil soudruh Pak Tche Song, člen Politického byra a místopředseda Ústředního výboru KSP, soudruh Kim Su Gil, náhradník Politického byra Ústředního výboru KSP a předseda Pchjongjangského městského výboru KSP, a soudruh Kim Sung Du, předseda výboru pro vzdělávání.

Bylo přijato usnesení o druhém bodu programu „O provádění revolučních otázek ve vědě a vzdělávání“.

 

 

Na plenárním zasedání se diskutovalo o organizačních záležitostech, třetím bodu agendy.

Byly provedeny doplňovací volby Politického byra ÚV KSP. Soudruh Kim Čong Gak byl zvolen členem Politického byra ÚV KSP. Byli odvoláni a zvoleni členové a náhradníci Ústředního výboru strany.

Soudruzi Sin Jong Čchol, Son Čchol Ču, Čang Kil Song a Kim Song Nam, kteří byli náhradníky Ústředního výboru strany, a soudruzi Kim Čun Son, Kim Čchang Son, Čong Jong Guk a Ri Tu Song byli zvoleni členy Ústředního výboru strany, aby obsadili volná místa.

Proběhlo odvolání a doplňovací volby členů Ústřední revizní komise KSP. Soudruzi Ko Čchol Man a Čche Song Gun byli zvoleni členy Ústřední revizní komise KSP.

 

Soudruh Kim Čong Gak, nově zvolený člen Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Soudruh Kim Čong Un přednesl na plenárním zasedání historický závěrečný projev. Řekl, že prohlášení o vítězství linie současného prosazování ekonomické výstavby a budování jaderné síly a pokrok v novém směru při soustředění všeho úsilí na hospodářskou výstavbu na současném plenárním zasedání je politickou událostí historického významu pro realizaci socialistické věci čučche. Poznamenal, že hlavním duchem 3. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru strany je dále urychlit postup naší revoluce pod vlajícím praporem soběstačnosti na základě velkého vítězství linie, která současně vedla vpřed hospodářskou výstavbu a budování jaderné síly, a tím brzy dosáhnout vyššího cíle socialistické výstavby stanoveného na 7. sjezdu KSP.

Zdůraznil, že jádrem a hlavním principem nové revoluční linie strany je soběstačnost. Stejně jako v minulosti musíme i nadále udržet nezdolnou vytrvalost v duchu soběstačnosti a otevřít cestu prosperitě a nádherné budoucnosti. Naším cílem je posílit národní ekonomiku jako celek a uvést ji na vzestupnou dráhu a vytvořit tak v období pětileté strategie národního hospodářského rozvoje nezávislost a moderní socialistické hospodářství, znalostní ekonomiku, uvedl. Vyzdvihl potřebu přikládat význam vědě a vzdělání a rozvíjet je, aby bylo dosaženo vyššího cíle socialistické výstavby důkladným provedením nové revoluční linie strany.

Aby se uskutečnily revoluční linie a politika strany, musí funkcionáři vykonat veškeré úsilí se silným odhodláním a tvrdě pracovat s vysokým nasazením, aby uvedli své podniky a jednotky na úroveň, kterou požaduje strana, dodal.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp