Skip to content

Rodong Sinmun odhaľuje cieľ americkej ideologickej a kultúrnej otravy

Pchjongjang, 22. apríla čučche 107 (2018) (KCNA) – Americká ideologická a kultúrna otrava je podlý agresívny krok, ktorý paralyzuje zdravé ideologické vedomie ľudí a koniec koncov zapríčiňuje zmenu režimu.

Denník Rodong Sinmun (Robotnícke noviny, pozn. prekl.) o tom píše v nedeľnom vydaní a dodáva:

Ak niekto padne do zajatia imperialistickej ideológie a kultúry, stáva sa bezmocným, nech má akúkoľvek vojenskú silu. Je to horká lekcia, ktorú píše história.

Reakčná ideologická a kultúrna otrava vydláždila cestu pre agresiu imperialistov v minulosti, a aj teraz zohráva hlavnú úlohu v ich agresii.

Akékoľvek zničené materiálne bohatstvo môže byť obnovené, ale nič nemôže napraviť duševnú a morálnu skazu ľudskej bytosti alebo ideologickú a kultúrnu skazu národa.

Reakčná kultúra buržoázie je ideologickou otravou, ktorá spôsobuje, že ľudia morálne degenerujú, avšak socialistická ideologická kultúra je ideologickým a duševným pokrmom, ktorý plne uprednostňuje nezávislé požiadavky a tvorivé aktivity ľudových más.

Socialistická ideologická kultúra je revolučná ideológia a kultúra, ktorá vyjadruje krásne sny ľudových más, ideálny, ušľachtilý a zdravý spôsob života a stelesňuje spravodlivosť a pravdu.

Pokiaľ existuje revolučná socialistická ideologická kultúra, ktorá správne vyjadruje nezávislé požiadavky más, tak imperialistická reakcionárska ideologická kultúra sa nikdy nedokáže infiltrovať.

Zmarenie imperialistických plánov ideologickej a kultúrnej otravy sa skýta ako akútna otázka, na ktorej závisí budúcnosť každej krajiny a národa.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp