Skip to content

Energičtější socialistické soutěžení pro nová vítězství revoluce

Pchjongjang, 19. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Pondělní úvodník Rodong sinmun (Noviny práce, ústřední orgán Korejské strany práce, pozn. překl.) vyzývá k silnému rozvinutí socialistického soutěžení a důraznému pokroku k novým vítězstvím revoluce.
Úvodník poznamenává, že barbarské intriky sankcí a nátlaku nepřátelských sil vytvářejí vážné překážky na naší cestě. Také zdůrazňuje následující skutečnosti:
Klíčem k odvážnému překonání stávajících zkoušek a potíží a ke zvýšení a urychlení rozvoje je aktivní rozvoj socialistického soutěžení. Stupněm socialistického soutěžení je rychlost velkého pochodu Mallimy (okřídlený kůň desetkrát rychlejší než Čchollima, pozn. překl.). Čím více se socialistické soutěžení prohlubuje, tím větší je bojové nadšení mas a uskuteční se prudký vzestup ve výrobě a výstavbě.
Pomáhat si navzájem a vytvářet kolektivní inovace je povahou a výhodou socialismu korejského stylu.

Uskutečnění jednoty kolektivu na základě jediné myšlenky a jednotné vůle, plný průchod tvůrčímu myšlení a nadšení mas, to je životodárnou soustavou socialistické soutěže.

Dynamické socialistické soutěžení je zdrojem masového hrdinství a projevem nezdolného ducha našeho lidu před světem.

Pokud všechny jednotky a průmyslová odvětví zdvojnásobí své úsilí a dosáhnou nového vzestupu a přinesou společné inovace, plně se projeví neporazitelný duch socialismu korejského stylu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp