Skip to content

Ještě není čas vyhlásit ukončení války

Pchjongjang 24. září čučche 110 (2021) (KCNA) – Náměstek ministra zahraničních věcí Ri Tche Song vydal 23. září následující tiskové prohlášení:

Na tribuně 76. zasedání Valného shromáždění OSN se znovu objevila otázka vyhlášení konce války na Korejském poloostrově.

Deklarace ukončení války je politickým prohlášením, které oficiálně hlásá konec příměří na Korejském poloostrově, které trvá již dlouhou dobu. V tomto smyslu má symbolický význam.

Je jasné, že pro budoucí zřízení systému pro zajištění míru je vyhlášení konce války věcí, o které se musí diskutovat.

Pokud protokolární obřad, na němž budou vyfotografovány příslušné strany s prohlášením o konci války bez jakékoli právní závaznosti, přinese mír na Korejský poloostrov, pak je to ta nejlepší žádoucí věc.

Skutečnost však před našima očima dokazuje, že je příliš brzy na přijetí prohlášení o ukončení války.

Celý svět ví, že zkušební start mezikontinentální balistické rakety Minuteman-3 na letecké základně Vandenberg v Kalifornii v USA letos v únoru a srpnu, unáhlené prohlášení o ukončení omezení USA na jihokorejské rakety v květnu tohoto roku a americký souhlas s prodejem zbraní v hodnotě miliard dolarů do Japonska a jižní Koreje jsou namířeny proti nám.

S ostražitostí také sledujeme nedávné rozhodnutí USA převést do Austrálie technologii stavby ponorek poháněných jadernou energií.

Neexistuje žádná záruka, že prohlášení o ukončení války povede k ukončení nepřátelství vůči nám za současné výbušné situace na poloostrově.

Není náhodou, že někteří již hodnotí zahájení diskuse o vyhlášení konce války jako obtížné vzhledem k rozdílům v zájmech a výpočtech každé strany.

Všechny problémy Korejského poloostrova bez výjimky vycházejí z nepřátelské politiky USA vůči KLDR.

Americké ozbrojené síly a obrovské množství nových vojenských aktiv, která jsou rozmístěna a pohybují se na souši i na moři, ve vzduchu i pod vodou Korejského poloostrova a v jeho blízkosti, a každoroční vojenské manévry prováděné pod nejrůznějšími záminkami ukazují, že nepřátelská politika USA vůči KLDR je den ze dne brutálnější.

Naše spravedlivá opatření k posílení obranyschopnosti v boji proti vojenské hrozbě ze strany USA, která se nás snaží srazit silou, jsou pokládána za „provokaci“, zatímco hromadění zbraní ze strany USA a jejich satelitů, ohrožující nás, je ospravedlňováno jako „odstrašující”. Takový americký dvojí metr je také produktem nepřátelské politiky vůči KLDR.

I kdyby byl desetkrát a stokrát vyhlášen konec války, nic se nezmění, dokud se nezmění politická situace kolem nás a nebude zrušena nepřátelská politika USA.

Naopak, na pozadí neustálého posilování spojenectví mezi USA a jižní Koreou bude mít prohlášení o ukončení války jen takové strašlivé důsledky, jako je zničení strategické rovnováhy v regionu a uvržení severu a jihu do nekonečných závodů ve zbrojení.

Je jasné, že jakékoli vyhlášení konce války bude pouze falešným obrazem, dokud nebude zrušena nepřátelská politika USA vůči KLDR, která je největší překážkou ukončení války.

Všechna fakta dokazují, že ještě není čas vyhlásit ukončení války.

Je nutné správně pochopit, že v současné době vyhlášení konce války nijak nepomáhá stabilizovat situaci na Korejském poloostrově a může být spíše zneužito jako kouřová clona pro skrytí nepřátelské politiky USA.

Již jsme oficiálně vyjasnili takový postoj, že vyhlášení konce války není „dárkem“ někomu a může se ve změněné situaci v okamžiku stát cárem papíru.

Odstoupení USA od dvojího metru a nepřátelské politiky je nejvyšší prioritou při stabilizaci situace na Korejském poloostrově a zajištění míru na něm.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp