Skip to content

Kondolence z KLDR k úmrtí s. Jiřího Jarky

(Neoficiální překlad)

 

Společnost česko-korejského přátelství PEKTUSAN

P R A H A

 

Společnost korejsko-českého přátelství vyjadřuje upřímnou soustrast s úmrtím čestného předsedy Společnosti česko-korejského přátelství PEKTUSAN, pana Jiřího Jarky.

Pan čestný předseda po dlouhou dobu udržoval blízký vztah s naší zemí a věnoval veškeré úsilí práci Společnosti Pektusan.

S hlubokou úctou k velkým vůdcům našeho lidu, soudruhům Kim Ir Senovi (Kim Il Sungovi) a Kim Čong Ilovi zaslal dopisy k našim významným svátkům a různým příležitostem jako ke Dni Slunce a Dni zářící hvězdy, daroval dárky a zorganizoval různé politicko-kulturní akce, například pamětní a slavnostní shromáždění.      

Jako čestný předseda se nadále aktivně podílel na aktivitách Společnosti Pektusan a vyjadřoval stálou podporu a solidaritu spravedlivému boji našeho lidu pro budování socialistické velmoci a nezávislé znovusjednocení vlasti i poté, co přestal působit jako předseda kvůli letitosti.

Náš lid nikdy nezapomene jeho zásluhy, které přispěly k rozvoji vztahů přátelství mezi našimi oběma národy.

Naše Společnost ještě jednou vyjadřuje jeho rodině upřímnou soustrast.  

 

Společnost korejsko-českého přátelství

14. února čučche 107 (2018)

Pchjongjang

Zleva Jozef Servista, první místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, Jiří Vábr, generální tajemník ÚV Komunistické strany Československa, Ma Čchol Chun, III. tajemník velvyslanectví KLDR a Kim Čchon Se, rada velvyslanectví KLDR, na pohřbu Jiřího Jarky v Praze 14. 2. čučche 107 (2018)

Čestný předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan Jiří Jarka v prosinci čučche 105 (2016)