Skip to content

Prečo má KĽDR jednu z najnižších rozvodovostí na svete – špeciálny článok ASSPUK, JISGE a UK KFA

Počas mnohých návštev Kórejskej ľudovodemokratickej republiky som sa nikdy nestretol s nikým, kto by bol rozvedený. Znie to prekvapujúco, keď si uvedomíte, že v Spojenom kráľovstve a iných kapitalistických krajinách je rozvod veľmi častý. Vo Veľkej Británii dochádza k rozvodu v jednom z troch manželstiev a teraz sa dokonca hovorí, že rozvodom končí jedno z dvoch manželstiev.

Rozvody a rozpad rodiny sú v kapitalistických krajinách veľkým sociálnym problémom.
Tu sú štatistiky: V KĽDR v roku 2016 bolo len 2 000 prípadov rozvodu a v období do októbra 2017 bolo 1 700 prípadov. Vo Veľkej Británii bolo v roku 2016 až 106 959 prípadov rozvodu, 53-krát viac ako v KĽDR!

V Spojených štátoch v roku 2016 došlo k množstvu rozvodov, až 813 000. V južnej Kórei bol počet rozvodov 107 000, opäť približne 53-násobok počtu v KĽDR. Treba tiež dodať, že v južnej Kórei je počet sobášov a miera pôrodnosti veľmi nízka.

Tieto štatistiky odzrkadľujú silu socialistického systému čučche, ktorý zaručuje stabilné materiálne podmienky pre rodinu a manželstvo.

Aké sú dôvody, že má KĽDR nízky pomer rozvodov?
Po prvé, manželstvo a rodina sú v KĽDR chránené zákonom. Po druhé, v KĽDR je úplná zamestnanosť a prakticky bezplatné bývanie. V kapitalistických krajinách sú nezamestnanosť a/alebo finančné ťažkosti častou príčinou rozpadu manželstva. Po tretie, v kapitalistických krajinách hrá veľkú úlohu individualizmus a narcisizmus spojený s konzumom, chamtivosťou, mamonizmom atď., čo ničí manželstvá mnohých ľudí. Po štvrté, KĽDR nemá sexuálny priemysel ani pornografiu, ktorá je faktorom ohrozujúcim manželstvo. V takzvaných liberálnych kapitalistických krajinách vedie presexualizovaná kultúra podporovaná kapitalistickými monopolmi k tomu, že muži považujú ženy len za sexuálne objekty. V KĽDR muži rešpektujú ženy a naopak.

Takže narozdiel od kapitalistických krajín má KĽDR stabilný rodinný život.

Dr. Dermot Hudson
Asociácia pre štúdium politiky songun v Spojenom kráľovstve – ASSPUK
Anglická študijná skupina idey čučche – JISGE
Asociácia britsko-kórejského priateľstva – UK KFA


Treba tiež dodať, že na Slovensku bol podľa ŠÚ SR v roku 2016 počet rozvodov 9 286, čo je takmer 5-násobne viac, ako v KĽDR. Zároveň treba zohľadniť skutočnosť, že KĽDR má viac než 25 miliónov obyvateľov, kým Slovensko má približne 5,4 milióna obyvateľov. Na slovenské pomery by teda bolo v KĽDR približne 50 000 rozvodov.

V Českej republike je miera rozvodovosti trochu vyššia ako na Slovensku. V roku 2016 tam bolo 25 000 rozvodov (Český statistický úřad), čo pri počte niečo cez 10 miliónov obyvateľov znamená, že pri rovnakej miere rozvodovosti by v KĽDR bolo približne 62 000 rozvodov ročne.

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan