Skip to content

Prohlášení účastníků celostátního setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

PektusanPraha, 18. 6. 2016 – Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se po roce činnosti setkali, aby zhodnotili a posílili svou práci na podporu Korejské lidově demokratické republiky, která hrdinně stojí v čele úsilí pokrokových sil celého světa o spravedlivý mír, národní nezávislost a sociální spravedlnost.

My, přátelé lidově demokratické Koreje, oceňujeme její pevná a neměnná zásadová zahraničněpolitická stanoviska, ve kterých tvrdě odsuzuje imperialistickou agresi v čele s útočným paktem NATO a Evropskou unií, potlačujícími lidová hnutí celého světa v zájmu oligarchie. Chápeme, že třídním nepřátelům nelze účinně čelit jen deklaracemi a že KLDR nemá jiné východisko pro své přežití než neustálé posilování svých ozbrojených sil, vybavených jadernými zbraněmi. Současně se však zavazuje k nešíření jaderných zbraní a usiluje o jejich globální odstranění. Není to KLDR, ale imperialisté v čele s USA, kdo jaderně vydírá cizí země a národy.

Socialistická část Koreje se od svého vzniku jen brání. Nemůžeme souhlasit s těmi, kteří z pacifistických a antiautoritářských pozic kritizují KLDR. Bohužel takové hlasy zaznívají i od některých členů komunistických stran a organizací, které na rozdíl od Korejské strany práce u moci nikdy nebyly nebo se o ni nechaly připravit a přesto se odvažují poučovat hrdinný korejský lid, jenž svou moc udržel díky politice absolutní soběstačnosti (čučche) a důrazu na armádu (songun), formované věčnými vůdci Korejské strany práce Kim Ir Senem a Kim Čong Ilem.

My v bývalé ČSSR máme hořkou zkušenost s tím, jak dopadlo podceňování útočných sil kapitalistického světa ze strany bývalého sovětského bloku a snahy o liberální kurz ve vnitřní i zahraniční politice. O to více oceňujeme, že letošní 7. sjezd Korejské strany práce pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una potvrdil a rozvinul dosavadní osvědčenou linii, s hrdostí vítězů zhodnotil dosažené úspěchy a stanovil cestu dalšího rozvoje výstavby i obrany vlasti.

Podstatné je, že politika Korejské strany práce a vlády KLDR slouží pracujícímu lidu, že strana a vláda plně zajišťují péči o fyzický i duševní rozkvět lidu, že v severní části násilně rozdělené Koreje neexistuje soukromé vlastnictví a tedy ani vykořisťování a v neposlední řadě to, že se KLDR účinně brání reakční propagandě, buržoazně pakultuře a konzumnímu životnímu stylu. Odtud také vyvěrá masová podpora politice strany.

Vyjadřujeme velký obdiv a srdečná blahopřání severokorejskému lidu, úspěšně prohlubujícímu proces socialistické revoluce, jeho slavnému předvoji – Korejské straně práce a jejímu předsedovi, maršálu Kim Čong Unovi.

S politováním sledujeme, že současná Česká republika se jako vazal USA a EU podílí na imperialistické agresi a na blokádě KLDR, patří k válečným štváčům a nedokáže přitom zajistit kvalitní bezplatné zdravotnictví ani školství, zabránit nezaměstnanosti a likvidaci sociálních výdobytků, za které bojovaly generace pracujících, nedokáže čelit narůstajícímu bezdomovectví, agresivitě a kriminalitě. Nesouhlasíme s takovou politikou, požadujeme vystoupení z imperialistických paktů a jejich zrušení a v domácím i celosvětovém měřítku cestu budování socialismu dle vzoru KLDR.

Přijato jednomyslně v Praze dne 18. 6. 2016