Skip to content

Dopis účastníků celostátního setkání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan 18. 6. 2016 maršálu Kim Čong Unovi

MM00242851Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

první předseda Komise národní obrany KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se setkali, aby zhodnotili svou činnost a vyjádřili podporu hrdinné Korejské lidově demokratické republice, úspěšně budující socialismus v podmínkách tvrdého nátlaku, sankcí, blokády a vydírání třídních nepřátel.

Jsme hrdi na to, že KLDR úspěšně posiluje svůj ekonomický i kulturní rozvoj i sebeobranu, což názorně potvrdil letošní 7. sjezd Korejské strany práce, patřící bezpochyby k nejvýznamnějším událostem světového revolučního hnutí dnešní doby.

Jsme šťastni, když vidíme ve Vašich sdělovacích prostředcích budování nových podniků v průmyslu, zemědělství i službách, patřících a sloužících lidu, všestrannou úspěšnou modernizaci, rozvoj zdravotnictví a sociální péče a všudypřítomné nadšení. Jde o zcela odlišný obraz oproti bývalé Československé socialistické republice, kde po dočasné porážce socialismu byla velká část národního hospodářství zlikvidována, společenské vlastnictví rozprodáno, rozdáno a rozkradeno, oba následnické státy se staly koloniemi imperialismu a sociální situace většiny lidu se neustále zhoršuje.

KLDR neochvějně bojuje za spravedlivý mír, znovusjednocení Korejského poloostrova, národní nezávislost a sociální spravedlnost a v tomto úsilí právem stojí v čele pokrokových sil celého světa. Proto ji rozhodně podporujeme, považujeme za svůj vzor a zásadně nesouhlasíme s politikou jejího hanobení, blokády a vojenského ohrožování.

Zcela správná linie Vaší strany a státu, kde lid je vším a rozhoduje vše a kde vládne duch kolektivismu, je inspirativní pro celý svět. Vynasnažíme se propagovat Vaši socialistickou vlast a získávat pro ni další příznivce.

Pektusan

Vážený soudruhu maršále,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan si nesmírně váží úspěchů, kterých dosahuje KLDR při formování všestranně vyspělého, vysoce vzdělaného, vědecko-technicky pokročilého socialistického národa. Vyjadřujeme velký obdiv a srdečná blahopřání lidu KLDR, jeho slavnému předvoji – Korejské straně práce a Vám jako jejímu předsedovi, protože vedete stranu a jejím prostřednictvím všechen lid správnou cestou, prověřenou dějinami a inspirativní pro pokrokové hnutí celého světa. Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v současné i budoucí záslužné politické práci.

 

Jsme pro spravedlivý mír, jsme pro socialismus, proto jsme pro KLDR!

 

Přijato jednomyslně v Praze dne 18. 6. 2016