Skip to content

Zdravica Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k Prvému máju

Pektusan

Společnost korejsko-českého přátelství

Kórejskému ľudu

Pchjongjang

Kórejská ľudovo demokratická republika

 

Posielame kórejskému ľudu súdružský pozdrav pri príležitosti medzinárodného sviatku práce.

Prvý máj je tradícia v revolučnej činnosti pracujúceho ľudu. Je dňom keď pracujúci ľud na celom svete nastúpi na svoje revolučné pozície, čím manifestuje silu, ktorá spočíva v jeho jednote.

Prvý máj u nás, žiaľ, už nie je sviatkom ale dňom boja. Československý ľud bol nedávno vtiahnutý do bahna kapitalizmu z ktorého sa teraz musí dostať von. Ľud na čele s jeho najuvedomelejšími príslušníkmi – komunistami robí bojové akcie proti kapitalizmu a ten prechádza do čoraz väčšej krízy. Pevne stojíme za tým, čo povedal Klement Gottwald: Buržoázia a jej sociálfašistická vláda vedie útok proti revolučnému proletariátu. Ale my vedieme účty a každý úder proti nám sľubujeme oplatiť stonásobne!

Prvý máj v KĽDR má zvláštny charakter. Taký Prvý máj nemôže existovať nikde inde pretože KĽDR je najpokrokovejšia krajina na svete. Prvý máj je v KĽDR skutočným sviatkom. Je sviatkom hlavne preto, lebo kórejský ľud v severnej časti republiky už buduje socializmus, je jednotný, bez reakčných živlov, jednotný v mestách i na vidieku, v dielňach i v kanceláriách, je ako jedna rodina. Jeho bezpečnosť stráži pevná armáda.

Prvý máj v KĽDR má ešte jednu výnimočnosť. Sviatok Prvého mája je oficiálny lebo je organizovaný štátom, v ktorom má moc robotnícka trieda spolu s roľníkmi a inteligenciou. Je prehliadkou tvorivých síl, budovateľských úspechov pracujúcich pri budovaní krásnej budúcnosti a manifestáciou sily socialistického zriadenia.

Sme presvedčený, že aj u nás bude jedného dňa taký prvý máj, aký je v KĽDR a že budúce slobodné Česloslovensko sa opäť postaví do jednej rady vedľa pokrokovej Kórei v boji za komunizmus. Vyjadrujeme solidaritu s kórejským ľudom v jeho boji proti americkému imperializmu a vyjadrujeme podporu kórejskému ľudu v budovaní socializmu. Želáme si aby náš vzťah s kórejským ľudom bol aj naďalej vrelý a úprimný.

Pektusan – Společnost česko-korejského přátelství
Praha, Česká republika, 26. 4. 2016