Skip to content

Budúcnosť ľudstva je socializmus

Pchjongjang, 30. apríla čučche 107 (2018) (Rodong Sinmun) – Ľudové masy si dlho želali novú, nezávislú spoločnosť, v ktorej majú všetci dobrý život na rovnakej úrovni bez vykorisťovania, útlaku, nadvlády a podriadenosti. Socializmus umožňuje realizovať takýto ideál a kapitalizmus ho pošliapava.

Socializmus poskytuje skutočnú slobodu a rovnosť pre všetkých ľudí. Kapitalistická spoločnosť nemôže poskytnúť úplnú rovnosť, pretože je založená na individualizme a rozdelená na nepriateľské triedy.

Socializmus je spravodlivou vecou realizácie požiadaviek ľudových más na nezávislosť a ich ideálov, je to zákonitosť vývoja dejín, ktorú nikto nedokáže zastaviť. Prechod od kapitalizmu k socializmu je zákonitý proces rozvoja ľudskej spoločnosti.

Socializmus je nevyhnutnou fázou vývoja dejín, ale nepríde sám od seba. Socializmus napreduje v rámci boja proti všetkým odtieňom kontrarevolučných síl vrátane imperialistov. Bez ohľadu na to, ako zúfalo bojujú imperialisti, nemôžu zastaviť pokrok ľudstva smerom k socializmu.

Rodong Sinmun – www.rodong.rep.kp