Skip to content

Korejsko-americký vězeň vyslechnut v Pchjongjangu

MM00240841

Pchjongjang, 25. března čučche 105 (KCNA) – Kim Tong Chol, Koreo-američan, který byl zatčen za spáchání odporného nepřátelského chování a špionáže proti KLDR, byl dotazován v Pchjongjangu dne 25. března.Přítomni byli domácí i zahraniční novináři, pracovníci velvyslanectví různých zemí a zdejších misí mezinárodních organizací a zámořští krajané.

Kim Tong Chol byl předmětem vyšetřování poté, co byl chycen při činu přijímání USB a dokumentů s utajovanými skutečnostmi o jaderných aktivitách, vojenské a vnitřní realitě KLDR, získaných od určité osoby v hospodářské a obchodní zóně 2. října 2015.

Kim řekl novinářům:

Narodil jsem se v Daebang-dongu, v okrsku Yongdungpho Soulu dne 24. srpna 1953 a emigroval do Virginie, USA ve věku devatenácti let.

V roce 2005 jsem se přestěhoval do Yanji v Číně, abych provozoval obchodní společnost, a zřídil jsem a stál v čele společnosti v hospodářské a obchodní zóně Rason v KLDR od srpna 2008.

Mám dvě dcery žijící v New Yorku, USA a bratry se svou ženou v jižní Koreji.

Živ v jižní Koreji a USA, bylo mi vštěpováno uctívání a patolízalství k USA, antikomunistické myšlenky a americký smysl pro hodnoty do morku kostí, a tak jsem získal notorický odpor a zlomyslné nepřátelství ke KLDR.

k222-0

Zaprvé, dopustil jsem se ohavného zločinu poskvrňují důstojnost nejvyššího vedení a sociálního systému KLDR a zapojil jsem se do zhoubné propagandy s cílem rozbít jednomyslnou jednotu KLDR.

Setkal jsem se s Pae Ho Ryolem, jihokorejským profesorem na Yanbianské univerzitě vědy a techniky v Číně, na doporučení mého amerického absolventa Johna Kima v srpnu 2011 a od té doby jsem se zapojil do trestných činů proti KLDR.

Ponořen do nepřátelství proti KLDR, ochotně jsem souhlasil s jeho návrhem na společné akce proti důstojnosti nejvyššího vedení KLDR a jejímu sociálnímu systému.

Pokaždé, když jsem se setkal Pae a jinými Jihokorejci na jeho doporučení, včetně korespondenta Dong-A Ilbo Ku Ja Ryonga v Pekingu a profesora Ri Hyon U Soulské národní univerzity, vypustil jsem řetěz pomluv proti důstojnosti nejvyššího vedení a kontinuitě vedení v KLDR a její politice a sociálnímu systému.

Zatímco jsem vedl společnost v hospodářské a obchodní zóně Rason, často jsem špatně mluvil o jednomyslné jednotě KLDR a záměrně šířil iluze o Západu.

V červnu loňského roku jsem vypustil příval urážek proti systému politického a ekonomického řízení KLDR před svými zaměstnanci, abych mezi nimi vytvořil odpor proti němu.

Před sochami neskonale velkých mužů jsem spáchal neuvážený čin, ukazuje prstem na důstojnost nejvyššího vedení KLDR, vykřikuje, že spáchám „sebevraždu vykucháním“.

Na druhou stranu jsem se snažil podněcovat iluze o Spojených státech a strach z války mezi občany KLDR.

Také jsem spáchal takový odporný zločin jako podvratnou činnost proti KLDR zaměřenou na „odstranění“ nejvyššího vedení KLDR a „svržení jejího sociálního systému“ v tajné dohodě s agenty jihokorejských tajných služeb.

Pae Ho Ryol mě seznámil v srpnu 2013 s Ku Ja Ryongem, který mi v červenci 2014 představil Pak Ki Sua, asistenta „politiky vůči severu“ jihokorejského „Ministerstva sjednocení“, v pekařství v Soulu.

Pak Ki Su mě instruoval k uspořádání nejrůznějších aktivit ke „svržení“ systému v KLDR, říkaje, že on, jako „vládní“ úředník odpovědný za politiku vůči severu, by mě financoval. A dal mi slušné peníze včetně poplatku za lékaře pro mou ženu.

22. července 2015 mi dal v Soulu úkol a peníze, abych se seznámil s vysoce postavenými pracovníky KLDR a odvrátil je od politické orientace na nejvyšší vedení a vůle k provádění politiky, stabilizující moc na severu a od jejich blízkosti nejvyššímu vedení.

A setkal jsem se v Soulu s Ri Hyon U k přípravě spiknutí pro „odstranění“ nejvyššího vedení na severu a „zhroucení sociálního systému“. Ri mi dal pokyn, abych „špehoval situaci vysoce postavených činitelů a monolitického systému na severu, zejména kroky nejvyššího vedení v případě, že bych se zúčastnil oslav 70. výročí Strany práce jako delegát zámořských krajanů“, a já jsem souhlasil s jeho žádostí.

Byl jsem také zapojen do boje proti KLDR v oblasti pomlouvačné kampaně lidských práv zaměřené na „zhroucení jejího sociálního systému“.

V čínském Yanji mě v srpnu 2013 požádal Ku Ja Ryong, abych mu poskytl fotografie ukazující ubohý vzhled chudých a hladových Severokorejců. Takže jsem mu dal SD (paměťovou kartu, pozn. překl.) obsahující nepříjemné scény, které měly být odměněny.

Poté jsem se kontaktoval s religionisty k podminování KLDR zevnitř skrze „dary“ a „charitu“ s fondy a zbožím jimi poskytovanými pro „odstranění“ jejího nejvyšší vedení a „svržení“ jejího sociálního systému.

k333-0

V srpnu 2013 jsem vešel do styku, dle instrukce Kim Chan Yonga, Korejce sídlícího v USA, provozujícího „dárcovskou skupinu“ ve městě Rason, s Ri So Raem, Korejcem žijícím v Kanadě, provozujícím továrnu na nudle v čínském Hunchunu. Ri So Ra mě požádal, abych nabídl jakoukoli fotografii zobrazující nepříznivý pohled na občany KLDR, řka, že by chtěl propagandisticky tvrdit, že „sociální systém na severu je špatný“. Tak jsem záměrně vzal ošklivý obrázek švagra svého bratrance, který má bydliště v Severním Hamgjongu, z 30. dubna 2015, když vezl na ručním vozíku pět krabic nudlí a jeden sáček rýže, a dal ji Ri So Raovi za úplatu.

S fondy stovek tisíc dolarů získaných při několika příležitostech od Korejky Ester Ju žijící v USA a Korejce Om Jae Honga, žijícího v Kanadě, náboženských fanatiků proti KLDR představených mi Pae Ho Ryolem, jsem si představil, co je nazýváno „dary“ ve snaze o vytvoření iluze o náboženství a touhy po Západu.

Kim Tong Chol přiznal, že byl zapojen do plánu s jihokorejskými úřady v pozadí v souvislosti s Kesongskou průmyslovou zónou (KPZ) na konci března 2015, kdy odletěl do Soulu s pomocí Pak Ki Su.

Řekl, že na pokyn jihokorejské rozvědky systematicky shromažďoval stranická, státní a vojenská tajemství KLDR, a pokračoval:

Na konci května 2015 jsem nabídl Pak Ki Su svá data, spojená s analýzami, o určité jednotce Korejské lidové armády, shromážděná na jeho příkaz ke špehování podrobností o jednotce. Také jsem se setkal s požadavkem na získání chytrého telefonu používaného v KLDR k využití jeho funkcí, protože by pomohl odhalit kroky nejvyššího vedení KLDR, její vlády, telefonní odposlechy, životní podmínky občanů atd.

A nabídl jsem data kovanému odpůrci KLDR Ri Hyon U, který mi nařídil shromažďování takových informací jako „politiky a pokynů nejvyššího vedení týkajících se obživy lidu, ekonomických reforem, vůle k národnímu znovusjednocení, monolitické ideologie, politické struktury moci, čínských investic do hospodářské a obchodní zóny Rason a problémů, systému řízení venkovských pracovních týmů a životních podmínek obyvatel“.

Úkoly, jež jsem dostal od Ku Ja Ryong, byly shromažďovat údaje o jaderných zařízeních KLDR, podrobnosti o hospodářské a obchodní zóně Rason, fotografické údaje o loděnici Rajin, zejména námořních válečných lodí, které mají být v loděnici postaveny, a zjistit místo pobytu korejského kněze Rim Hyon Su, trvale žijícího v Kanadě. Dal mi přezdívku „severovýchodní tygr“ pro bezpečný kontakt s ním a zdůraznil všechny úkoly k detailnímu provedení na principech: kdy, kde, co a jak, atd. Některé z údajů, které jsem shromáždil, předal Dong-A Ilbo a jiným médiím v jižní Koreji, aby mohly být použity v propagandě proti KLDR.

Kim Tong Chol znovu pronesl srdečnou omluvu s tím, že připustil, že všechny jeho zločiny byly spáchány na podporu USA a politiky jihokorejských orgánů proti KLDR a na jejich příkaz, a že jsou neodpustitelnou, odpornou špionáží a podvracením státu.

Poté odpověděl na otázky, položené reportéry.

Upřesnil detaily svého zatčení, svou tajnou dohodu s jihokorejskými loutkovými úřady, odposlouchávání prováděné loutkovými a americkými špionážními agenturami a své přímé zapojení do spiknutí souvisejícího s KPZ, upečeného jihokorejskými úřady.

Poznamenal, že nikdy nebyl předmětem jakéhokoli týrání nebo mučení během vyšetřování.

Na konci tiskové konference doporučil, aby každý soudný člověk na světě zpříma nahlédl do podstaty politiky USA a jihokorejských orgánů proti KLDR, odmítl takovou hnusnou politiku a nezapojoval se do takových ostudných akcí.

http://www.kcna.kp