Skip to content

Jednota armády a lidu – neporazitelný meč korejské revoluce

Pchjongjang, 27. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Rodong sinmun (Noviny práce) 27. listopadu v autorské stati uvádí, že jednota armády a lidu, kterou žádná země nemůže mít ani napodobit, je mocnou hnací silou korejské revoluce.

Článek zdůrazňuje následující:

Moc Korejské strany práce a státu je spojenou silou lidu a armády a všechna vítězství dosažená v korejské revoluci znamenají velká vítězství jednoty armády a lidu. Základním způsobem, jak spolehlivě bránit výdobytky revoluce, dosažené za cenu krve, a vybudovat na této zemi socialistickou moc, kterou bude svět závidět, je dodat lesk naší velké tradici jednomyslnosti a semknutosti, jednotě armády a lidu.

 

V zemi, kde lid a revoluční armáda žijí a bojují se společnými myšlenkami, jedním bojovým duchem, se nikdy nebude odehrávat ani „strategie zastrašení“, ani intrikánská psychologická válka imperialistů.

S výrazným proslavením moci velkého upevnění armády a lidu, vzájemným působením armády a lidu je moc státu výrazně posílena a tempo pokroku naší revoluce je zrychleno.

Jednota armády a lidu je věčným příběhem, provázejícím včera, dnes i zítra korejskou revoluci, a neporazitelným neskonale cenným mečem.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp