Skip to content

Rozšířené společné zasedání ÚV KSP a jejího výboru KLA vedené Kim Čong Unem

MM00239343

Pchjongjang, 4.února čučche 105 (2016) (KCNA) – Rozšířené společné zasedání Ústředního výboru Korejské strany práce (KSP) a výboru Korejské lidové armády (KLA) KSP se konalo v Pchjongjangu 2. – 3. února.

Kim Čong Un, první tajemník KSP, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel KLA, řídil rozšířené společné zasedání.

Účastnili se představitelé Ústředního výboru KSP a členové stranického výboru KLA.

Vedoucí straničtí funkcionáři komisí a ministerstev a místních oblastí a funkcionáři ozbrojených orgánů byli přítomni jako pozorovatelé.

Setkání vedlo podrobnou diskusi o zásadních otázkách vznikajících při dalším posilování KSP ve slavnou stranu prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a vůdce Kim Čong Ila, jak to vyžaduje rozvoj revoluce u příležitosti 7. sjezdu KSP, který bude zaznamenán jako nový mezník v dějinách strany. Kritizovalo především praktiky hledání výsad, špatného nakládání s pravomocí, zneužití moci a byrokratismu, projevující se ve straně a navrhlo úkoly a způsoby, jak je důkladně překonat.

Dříve než prohlásil schůzi za zahájenou, Kim Čong Un poznamenal, že je to poprvé v dějinách KSP, kdy se koná toto zasedání.

Na shromáždění byla přednesena zpráva a projevy.

Referent a řečníci uvedli, že schůze je historickou událostí v dalším rozvoji KSP do silného politického štábu revoluce songun (armáda na prvním místě) a mateřské strany, sdílející svůj osud s lidovými masami a upevňující ucelený jednotný celek strany a lidu pevný jako skála, věrný vedení Kim Čong Una.

Kim Čong Un učinil závěr.

Řekl, že setkání má závažný význam při dalším organizačním a ideologickém posilování strany, semknuté kolem svého Ústředního výboru s jedinou myšlenkou a cílem s tím, že celá strana kráčí jako jeden muž pod monolitickým stranickým vedením.

Dále předložil úkoly a cesty pro zintenzivnění práce k prodchnutí celé společnosti kimirsenismem-kimčongilismem a důsledné ustavení monolitického vedoucího systému strany.

Naše revoluční víra bude sílit jako naše revoluce, která začala bojem a pokroky navzdory rozmanitým obtížím a tvrdým zkouškám, řekl a dodal, že nikdo na světě nemůže zabránit naší cestě.

Rozšířené společné zasedání, kterému předsedal Kim Čong Un, znamenalo významnou příležitost pro konsolidaci nerozbitné jednoty a soudržnosti vůdce, strany, armády a lidu pevné jako skála a realizaci modelování celé strany a společnosti na kimirsenismu-kimčongilismu na nový vyšší stupeň, jak to vyžaduje významné historické období revolučního procesu čučche.

KCNA, http://www.kcna.kp

MM00239353 MM00239340 MM00239341 MM00239342 MM00239344 MM00239345 MM00239348 MM00239350