Skip to content

7. SJEZD KSP SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN

Pchjongjang, 6. května čučche 105 (2016) (KCNA) – V pátek byl slavnostně zahájen sedmý sjezd Korejské strany práce (KSP). Přítomen byl Kim Čong Un, první tajemník KSP.
Sjezdu se zúčastnili delegáti s právem volit a hovořit, zvolení na provinčních stranických konferencích a funkcionáři strany, ozbrojených sil a mocenských orgánů, hospodářských orgánů, organizací pracujícího lidu a zástupci z oblasti vědy, školství, zdravotnictví, literatury a umění a médií, nominovaní na provinčních stranických konferencích jako pozorovatelé.
Také byly přítomny pozdravné skupiny Korejců v Japonsku a Generálního společenství Korejců v Číně, aby oslavily sedmý sjezd KSP.

MM00242850


Kim Čong Un přednesl úvodní projev.
Ve svém projevu, odrážejícím nekonečnou věrnost a horoucí úctu delegátů, členů strany, vojáků Korejské lidové armády (KLA) a všeho ostatního lidu po celé zemi, vzdal nejušlechtilejší hold a největší slávu velkým soudruhům Kim Ir Senovi (Kim Il Sungovi) a Kim Čong Ilovi.
Účastníci sjezdu uctili chvilkou ticha památku protijaponských revolučních válečných veteránů, vlasteneckých mučedníků, funkcionářů, pracujících lidí a vlasteneckých osobností pro znovusjednocení, kteří položili své cenné životy v boji za budování socialismu, národní znovusjednocení a věc globální nezávislosti ve věrné podpoře vedení strany a vůdce.
Kim Čong Un prohlásil sjezd na zahájený.
Sjezd zvolil své předsednictvo.
Sjezd, odrážeje jednoznačnou vůli a přání všech členů strany, vojsk KLA a ostatního lidu po celé zemi, zvolil Kim Čong Una do svého předsednictva.
Na sjezdu byly představeny b
lahopřejné zprávy a hedvábné prapory zaslané ÚV Antiimperialistické národní demokratické fronty, Ústředního stálého výboru Generálního společenství korejských usedlíků v Japonsku, Generálního společenství Korejců v Číně, Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany a Ústředního výboru Čeondoistické strany Chongu (Strany mladých přátel nebeské cesty, pozn. překl.).

MM00242849

Byly také představeny blahopřejné zprávy, dopisy, květinové koše, dárkové předměty, medaile, čestné tituly a diplomy darované Kim Čong Unovi hlavami politických stran a států, politickými stranami, organizacemi, studijními skupinami myšlenky čučche a osobnostmi různých kruhů různých zemí, zdejšími diplomatickými sbory, sbory ekonomických a obchodních poradců, diplomatickými vyslanci a zástupci mezinárodních orgánů.
Na sjezdu byly představeny blahopřejné zprávy, dopisy a květinové koše zaslané sedmému sjezdu a ÚV KSP zahraničními politickými stranami a hlavami stran, orgány přátelství a solidarity, organizacemi pro studium myšlenky čučche a osobnostmi napříč spektrem.

Sjezd zvolil svůj sekretariát.
Sjezd vyslechl blahopřání Kim Čong Unovi od Ústředního stálého výboru Generálního společenství korejských usedlíků v Japonsku a Generálního společenství Korejců v Číně a byly představeny hedvábné prapory.
Sjezd za
slal blahopřejné zprávy vojskům Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, která podala význačné výkony při obraně sjezdu strany, a pracujícímu lidu a funkcionářům institucí, průmyslových podniků a zemědělských družstev, kteří předvedli skvělé pracovní výkony v 70denní kampani věrnosti.
Sjezd schválil následující položky agendy:
1. Přezkoumání práce ÚV KSP.
2. Přezkoumání práce Ústřední kontrolní komise KSP.
3. Přepracování Stanov KSP.
4. Zvolení Kim Čong Una do nejvyšší pozice KSP.
5. Volby orgánů ústředního vedení KSP.

MM00242851

Sjezd zahájil diskusi o prvním bodu programu.
Kim Čong Un zahájil zprávu o práci ÚV KSP.
Prezentace zprávy bude pokračovat ve druhém dni jednání.

kcna.kp

MM00242848