Skip to content

23. seminár Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan

Praha, 6. mája čučche 113 (2024) – Dňa 27. 4. sa v Prahe uskutočnil seminár pri príležitosti 112. výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Il Sunga (v ruskej transkripcii Kim Ir Sena) a 92. výročia založenia Kórejskej ľudovej revolučnej armády, predchodkyne dnešnej Kórejskej ľudovej armády, ktoré sme si v uplynulom mesiaci pripomínali. Seminár organizovala Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan.

Prítomný bol predseda a podpredsedovia Spoločnosti Pektusan, zástupcovia veľvyslanectva Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v Českej republike, členovia Spoločnosti Pektusan a ďalší pokrokovo zmýšľajúci ľudia z Českej a Slovenskej republiky.

Seminár bol zahájený československou a kórejskou hymnou. Predseda Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan súdruh Jozef Servista vo svojom príhovore vyzdvihol revolučné zásluhy súdruha Kim Il Sunga, ktorý začal revolúciu v Kórei na základe ideí songun. V ťažkých dobách nedostatku, bez hospodárskeho týlu a podpory regulérnych vojsk viedol náročný protijaponský ozbrojený boj k víťazstvu až do oslobodenia Kórei v auguste 1945. Po oslobodení nastúpil líniu výstavby novej spoločnosti so samostatnou orientáciou, cestou ľudovej demokracie kórejského typu. Pozdvihol prápor samostatnosti a pod jeho vedením Kórea uhájila svoju suverenitu v boji s americkým agresorom počas americko-kórejskej vojny (1950 – 1953).

Povedal, že súdruh Kim Il Sung, ktorý miloval ľud a robil všetko pre ľud, žiaril ako Slnko a Kórea pod ním rozkvitala ako ovocný sad. Dnes je ľud KĽDR pod vedením Strany pevne zjednotený, prekonáva prekážky a dosahuje úspešné výsledky pri práci. Súdruh Servista pozitívne hodnotil, že KĽDR sa odmieta vzdať spoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov. Vysoko ocenil úlohu Kórejskej ľudovej armády, ktorá zaisťuje bezpečnosť krajiny.

Nasledovala komentovaná prezentácia fotografií z návštevy česko-slovenskej delegácie v KĽDR v apríli tohto roku, 5 rokov po poslednej ceste delegácie priateľstva do KĽDR. Po prezentácii fotiek dostali zúčastnení priestor na diskusiu. Súdruh Hála, ktorý bol tiež členom delegácie, uviedol, že nepočítal s tak veľkou výstavbou. Chválil modernú technológiu a výstavbu 30 až 35-poschodových vežiakov, ako aj bytovú politiku KĽDR. Bol veľmi nadchnutý z koncertu detí v Paláci školákov Mangjongde a z kórejského prístupu k starostlivosti o deti. Veľmi kladne hodnotil aj novopostavený skleníkový komplex Kangdong a ekologický prístup miestnych ľudí.

Súdruh Grünbauer, ktorý už v minulosti KĽDR navštívil, mohol porovnať situáciu spred desiatich rokov s dnešnou realitou. Konštatoval, že program, ktorý bol vytýčený pred 10 rokmi, zrealizovali vďaka svojej pracovitosti. Pchjongjang opísal ako výstavné mesto s bytovkami, obchodmi, kultúrnymi zariadeniami, akvaparkom a podobne. Myšlienky socializmu napĺňa zdravotníctvo zdarma, dopravný systém obnovený z vlastných zdrojov. Celý apríl je podľa neho v KĽDR akoby jeden veľký sviatok.

S príhovorom vystúpil aj veľvyslanec KĽDR v ČR súdruh Ču Won Čchol. Uviedol, že chcú meniť štýl života a práce ľudí, práca ale prebieha v obtiažných okolnostiach. Všetko v KĽDR slúži ku blahu ľudu, nielen byty, ale aj politické a spoločenské organizácie atď. Nenájdete tam bezdomovca, všetci chodia do školy, majú výchovu. Povedal, že je to možné vďaka jednomyseľnej jednote ľudu a predstaviteľov štátu – majú rovnaký cieľ, čo by v kapitalistických krajinách nebolo možné.

KĽDR má podľa súdruha veľvyslanca šťastie na najlepších vedúcich predstaviteľov, pretože súdruh Kim Il Sung aj jeho nástupcovia robili všetko pre pracujúci ľud.

Dodal, že KĽDR stále drží a uplatňuje socialistické princípy vo svojom vývoji napriek zložitej situácii po páde socialistickej sústavy a vyjadril vieru, že socializmus sa opäť obnoví aj v ostatných krajinách sveta.

Potom nasledovala diskusia, v ktorej sa vyjadrili ďalší účastníci seminára. Bolo prijaté prehlásenie účastníkov seminára.

Účastníci tiež vyjadrili odhodlanie uskutočniť v nasledujúcich mesiacoch ďalšie semináre po Českej a Slovenskej republike.