Skip to content

Konalo se 9. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR


 
Pchjongjang 28. září čučche 112 (2023) (KCNA) – 26. a 27. září se v Paláci shromáždění Mansude konalo 9. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

9. zasedání 14. NLS KLDR projednalo a vyřešilo následující body programu:

1. Změny a doplnění Socialistické ústavy KLDR

2. Projednání a přijetí Zákona KLDR o zajištění práv osob se zdravotním postižením

3. Projednání a přijetí Zákona KLDR o zavlažování

4. Projednání a přijetí Zákona KLDR o zaměstnancích ve státní službě

5. Shrnutí provádění zákonů v oblasti financí KLDR

6. Přejmenování Státní správy KLDR pro průzkum vesmíru na Státní generální správu KLDR pro letectví a kosmonautiku

7. Organizační otázky

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un byl přítomen jako pozorovatel projednávání prvního bodu programu – otázek změn ústavy.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl projev.

Soudruh Kim Čong Un shrnul hrdé úspěchy dosažené v tomto roce, velmi důležitém pro naši revoluci, která zahajuje nové období růstu, období prudkého obratu v budování mocného socialistického státu. Vyzdvihl další směřování boje a politických úkolů a také vyzval všechny, aby až do konce roku vedli vytrvalý a smysluplný boj s cílem završit rok 2023 slavným vítězstvím.

Byli jmenováni noví členové vlády.

Byli odvoláni a zvoleni členové sekčních výborů NLS.

Předseda NLS soudruh Pak In Čchol přednesl závěrečný projev.
 

 

Nově jmenovaní členové vlády

 

Soudruh An Kjong Gun, ministr strojírenství

 

Soudruh Ri Sun Čchol, ministr státního stavebního dozoru

 

Soudruh Čon Čchol Su, ministr správy půdy a ochrany životního prostředí

 

Soudruh Kim Kwang Džin, ministr zásobování a správy potravin

 

Soudruh Pek Min Gwang, guvernér Ústřední banky

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp