Skip to content

Uskutečnil se 9. sjezd Korejského svazu dětí

Pchjongjang 28. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – 26. a 27. prosince se v Pchjongjangu uskutečnil 9. sjezd Korejského svazu dětí.

Sjezdu se zúčastnili delegáti zvolení organizacemi Korejského svazu dětí. Pozváni byli vedoucí představitelé Svazu mládeže a funkcionáři zodpovědní za výchovou dorostu.

 

 

Sjezd schválil následující body programu:

1. Shrnutí výsledků plnění programových úkolů stanovených v historickém projevu váženého otce-maršála Kim Čong Una na 8. sjezdu Korejského svazu dětí „Nechť se členové Svazu dětí stanou skutečnými syny a dcery socialistické vlasti, mladými revolucionáři“.

2. Změny Stanov Korejského svazu dětí.

Účastníkům 9. sjezdu Korejského svazu dětí bylo s úctou přečteno programové poselství generálního tajemníka Korejské strany práce a předsedy pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, milovaného otce našich školáků, váženého maršála Kim Čong Una „Pod vlajícím praporem Svazu dětí do budoucnosti mocného státu“.

Předseda Ústředního výboru Socialistického svazu vlastenecké mládeže soudruh Mun Čchol přednesl zprávu k prvnímu bodu programu.

Řečník zdůraznil, že každý člen Korejského svazu dětí by s hrdostí a sebevědomím měl být spolehlivě připraven jako záloha mocné a vzkvétající Koreje, mávaje praporem Korejského svazu dětí a rudým šátkem.

Na sjezdu proběhla rozprava k prvnímu bodu programu.

Sjezd přijal rezoluci „O pevné přípravě členů Svazu dětí jako spolehlivých pokračovatelů revoluce, bezmezně věrných váženému otci-maršálu Kim Čong Unovi, skutečných synů a dcer socialistické vlasti“.

Sjezd projednal druhý bod programu „O změnách Stanov Korejského svazu dětí“ a přijal příslušné usnesení.

 


 

Příjezd účastníků sjezdu do Pchjongjangu

 


 

Výstava fotografií ke sjezdu

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp