Skip to content

Vážený soudruh KIM ČONG UN poskytl na místě pokyny k obnově poškozených slanisek Ansok


 
Pchjongjang 22. srpna čučche 112 (2023) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un 21. srpna vedl práce na obnově slanisek Ansok Všeobecného podniku pro zúrodnění slanisek provincie Jižní Pchjongan.

Vážený soudruh Kim Čong Un dorazil na místo a obdržel podrobnou zprávu od soudruhů Čo Jong Wona, Kim Če Rjonga, Kang Sun Nama, Čong Kjong Tcheka, Kim Čong Gwana a Pak Čong Čchona o škodách a postupu obnovných prací.

Nedávno došlo k vážným škodám, když se pod vlivem mořské vody protrhla přehrada, v důsledku čehož bylo zaplaveno více než 560 hektarů solných bažin, včetně více než 270 hektarů osázených rýží. Důvodem poškození je, že Všeobecný podnik pro zúrodnění slanisek provincie Jižní Pchjongan odvedl špatnou práci při výstavbě odvodňovacích zařízení na hrázích slanisek Ansok v oblasti Sokčchi-ri obvodu Ončchon samosprávného města Nampcho.

Vážený soudruh Kim Čong Un konkrétně studoval a analyzoval příčinu škod a odsoudil nezodpovědnou nedbalost v práci odpovědných funkcionářů.

Vážený soudruh Kim Čong Un objasnil, že současné škody nejsou v žádném případě způsobeny přírodní katastrofou, ale jsou způsobeny nezodpovědnými lidmi a neukázněnými povaleči. Řekl, že v žádném případě nelze odpustit politicky nezralým lidem, kteří neumějí držek krok s výzvou Ústředního výboru strany, a slaboduchým jedincům nechápajícím varování, byrokratům, kteří ignorují životy a majetek lidu a neplní upřímně své úřední povinnosti vůči straně a revoluci. Nařídil, aby organizačně-instruktorské oddělení a oddělení kázeňské kontroly ÚV strany, Státní kontrolní výbor a Ústřední prokuratura identifikovaly zodpovědné orgány a osoby a přísně je potrestaly dle stranického a justičního řádu.

Vážený soudruh Kim Čong Un s hořkostí konstatoval, že i v době, kdy je v celostátním měřítku zdůrazňována potřeba důsledných opatření k předcházení škodám na zemědělských plodinách, vládne nezodpovědnost a neukázněnost, a je to způsobeno vážným problémem předsedy vlády v přístupu a pohledu na práci.

Na příkaz váženého soudruha Kim Čong Una bude provedena intenzivní kontrola provozu Úřadu pro zúrodňování slanisek, Ministerstva státního stavebního dozoru, Všeobecného podniku pro zúrodnění slanisek provincie Jižní Pchjongan, Správy půdy a ochrany životního prostředí města Nampcho a Správy stavebního dozoru města Nampcho.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp