Skip to content

Rozšířené 8. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 19. června čučche 112 (2023) (KCNA) – K povzbuzení bojového ducha celé strany a všeho lidu, odhodlaných upevnit vzácná vítězství, důstojnost a postavení našeho mocného státu pod vedením velkého Ústředního výboru strany v průběhu smělého překonávání všech obtíží, se od 16. do 18. června čučche 112 (2023) v sídle ÚV strany – nejvyššího velitelství naší revoluce – konalo rozšířené 8. plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Shromáždění byl přítomen generální tajemník KSP vážený soudruh Kim Čong Un.

Předsednictvo bylo složeno ze členů politbyra ÚV strany.

Na plenárním zasedání byly předloženy k projednání následující body programu:

1. Další smělý postup v boji za splnění hlavních politických úkolů pro aktuální rok.

2. Průlomová opatření pro rozvoj vzdělávání.

3. Rozhodující zvýšení role funkcionářů lidových výborů na všech úrovních.

4. K otázkám vznikajícím při posilování moci lidu.

5. Důležitá opatření k prohloubení stranické disciplíny.

6. Organizační otázky.

Plénum jednomyslně schválilo předložené body programu.

Byli odvoláni a dodatečně zvoleni členové a kandidáti členství ÚV KSP.

Kandidáti členství ÚV strany ss. Čche Hui Tche a Kim Son Uk byli zvoleni členy ÚV strany a ss. Kim Jong Čchol a Kim Jong Gju byli přímo zvoleni členy ÚV strany.

Ss. Hong Pjong Čchol, O Jong Dže a Kim Pong Čchol byli zvoleni kandidáty na členy ÚV strany.

Byli odvoláni a zvoleni členové a kandidáti politbyra ÚV KSP.

Kandidát na člena politbyra Ústředního výboru strany s. Kang Sun Nam byl zvolen členem politbyra Ústředního výboru strany a s. O Su Jong byl přímo zvolen členem politbyra Ústředního výboru strany.

S. Kim Jong Čchol byl zvolen kandidátem politbyra Ústředního výboru strany.

Uvolněn z funkce a dodatečně zvolen byl tajemník ÚV KSP.

S. O Su Jong byl zvolen tajemníkem Ústředního výboru strany.

Uvolněn z funkce a jmenován byl vedoucí oddělení ÚV KSP.

S. O Su Jong byl jmenován vedoucím oddělení Ústředního výboru strany.

Odvolán a dodatečně zvolen byl člen Ústřední kontrolní komise KSP.

S. Čche Kun Jong byl zvolen členem Ústřední kontrolní komise KSP.

 

(Jména odvolaných funkcionářů, příčina ani jejich další zařazení jako obvykle nejsou uvedeny. Pozn. překl.)

 

Kang Sun Nam

 

Kim Jong Čchol

 

Čche Kun Jong

 

O Su Jong

 

 
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp