Skip to content

Skončilo 6. rozšířené plénum 8. ÚV KSP


 

Pchjongjang 1. ledna čučche 112 (2023) – 26. až 31. prosince čučche 111 (2022) se v sídle Ústředního výboru naší strany, nejvyšším ústředí revoluce, konalo rozšířené zasedání 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož účelem bylo určit a stanovit aktivní a vědecky podložený politický směr pro neustálý pokrok socialismu našeho stylu pro nové změny a rozvoj prostřednictvím důsledné realizace myšlenek nezávislosti, soběstačnosti a samostatnosti, neměnných směrnic korejské revoluce.

Jednání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Na plenárním zasedání byly předloženy k projednání následující body programu.

1. Shrnutí výsledků realizace hlavních politik strany a státu v roce 2022 a plánu práce na rok 2023

2. Organizační otázky

3. Plnění státního rozpočtu v roce 2022 a o návrh státního rozpočtu na rok 2023

4. Posílení stranického vedení v práci revolučních škol

5. Pětibodová linii budování strany v nové době

Soudruh Kim Čong Un přednesl zprávu k prvnímu bodu programu.

Shromáždění vyslechlo návrhy předsedy vlády soudruha Kim Tok Huna k otázkám, které vyvstávají při zlepšování a posilování celkových státních záležitostí, včetně ekonomického sektoru, a proběhly také debaty a písemné debaty vedoucích kádrů různých průmyslových odvětví.

Uskutečnily se dva dny odvětvových jednání a konzultačních schůzí s cílem vypracovat vědecky podložené a konkrétní plány pro systémové a přesné provádění obrovských bojových úkolů pro rok 2023, založené na myšlenkách a duchu politické zprávy soudruha generálního tajemníka.

Plénum jednomyslně přijalo usnesení k prvnímu bodu programu.

Na plenárním zasedání byly jako druhý bod programu projednány organizační otázky.

Byli odvoláni a dodatečně zvoleni členové a kandidáti členství ÚV KSP.

Kandidáti členství ss. Čon Sung Guk, Kim Tu Il, Song Jong Gon a Pak Song Čchol byli dovoleni za členy ÚV a ss. Pang Tu Sop, Čche Čchol Ung, Pak Mjong Son, Ri Jong Sik, Pek Song Guk, Kim Jong Su, Kim Jong Hwan, Ri Ho Rim, Ho Čchol Jong, Ju Čin, Sin Ki Čchol, Kim Sang Gon a Ri Hje Džong byli přímo zvoleni za členy ÚV KSP.

Dovoleni za kandidáty ÚV KSP byli ss. Kim Jong Sik, Tche Hjong Čchol, Kim Čchang Sok, Čo Sok Čchol, Čong Jong Nam, Ri Song Bom, Kim Pchjong Hjon, Won Kjong Mo, Sin Song Guk, An Sung Hak, Ho Čchol Ho, Song Mjong Hun, Pe Song Guk, Kim Kum Čchol, O Čchol Su, Čche Son Il, Kim Son Guk, Čang Se Il, Ri Kjong Il, Čon In Čchol, Kim Tu Hong, Pak In Gi, Ju Čchol U, Kim Song Čchol, Čche Tu Jong a Rjang Kil Song.

Byli odvoláni a dovoleni členové a kandidáti politbyra ÚV KSP.

Soudruh Pak Su Il byl dodatečně zvolen členem politbyra ÚV KSP a ss. Ču Čchang Il, Ri Hi Jong, Kim Su Gil, Kim Sang Gon a Kang Sun Nam kandidáty politbyra ÚV KSP.

Uvolněn z funkce a zvolen byl tajemník ÚV KSP.

Soudruh Pak Čong Čchon byl odvolán a soudruh Ri Jong Gil zvolen tajemníkem ÚV KSP.

Odvolán a dovolen byl místopředseda Ústřední vojenské komise.

Soudruh Pak Čong Čchon byl odvolán a soudruh Ri Jong Gil dovolen místopředsedou Ústřední vojenské komise strany.

Odvolán a dovolen byl místopředseda Ústřední kontrolní komise.

Soudruh Kim Sang Gon byl dovolen místopředsedou Ústřední kontrolní komise KSP.

Odvoláni a jmenováni byli vedoucí oddělení a první zástupci vedoucích oddělení ÚV KSP.

Ss. O Il Džong, Kim Sang Gon, Kim Jong Su a Ri Hje Džong byli jmenováni vedoucími oddělení ÚV KSP a s. Kim Jong Sik prvním zástupcem vedoucího oddělení ÚV KSP.

Odvoláni a jmenováni byli vedoucí tajemníci provinčních výborů strany.

Soudruh Kim Su Gil byl jmenován vedoucím tajemníkem Městského výboru strany v Pchjongjangu, soudruh Pak Tche Dok vedoucím Provinčního výboru strany v Jižním Hwanghe a soudruh Pek Song Guk vedoucím tajemníkem Provinčního výboru strany v Kangwonu.

Kádry státních orgánů byly odvolány a jmenovány na svá místa.

Soudruh Kim Čchol Ha byl jmenován ministrem chemického průmyslu, s. Kim Čchang Sok ministrem lehkého průmyslu, s. Čo Sok Čchol předsedou Komise pro kontrolu kvality, s. Ri Jong Sik vedoucím politbyra vlády a vedoucím tajemníkem jejího stranického výboru.

Někteří velící důstojníci orgánů ozbrojených sil byli uvolněni ze svých funkcí a jmenováni.

Soudruh Pak Su Il byl jmenován náčelníkem generálního štábu Korejské lidové armády, soudruh Kang Sun Nam ministrem obrany KLDR a soudruh Ri Tche Sop ministrem veřejné bezpečnosti.

Plénum jako třetí bod programu projednalo podklady o plnění státního rozpočtu v roce 2022 a o návrhu státního rozpočtu na rok 2023, které byly zkontrolovány a navrženy kontrolní skupinou státního rozpočtu a schváleny k předložení na 8. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR.

Plénum projednalo čtvrtý bod programu „Posílení stranického vedení práce revolučních škol“ a jednomyslně přijalo příslušné usnesení.

Plénum projednalo pátý bod programu „Pětibodová linie budování strany v nové době“.

Soudruh Kim Čong Un přednesl zprávu o pátém bodu programu.

Za bouřlivého potlesku bylo jednomyslně přijato usnesení o stanovení pětibodové směrnice na základě původních myšlenek a teorie váženého soudruha generálního tajemníka o budování strany, linie budování naší strany v nové éře.

Soudruh Kim Čong Un přednesl závěrečný projev.

Soudruh generální tajemník vyjádřil pevné přesvědčení, že vysoký stranický duch, revoluční duch a oddanost všech účastníků dovedou usnesení pléna k věrnému provádění a dosažení praktických změn a bude zahájeno nové období stálého rozkvětu rozvoje strany a revoluce, a prohlásil plénum za uzavřené.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp