Skip to content

Jeho ušľachtilý pohľad na život

Buďte kvetom, aby ste ohlasovali jar

 

Pieseň Budem kvetom ohlasujúcim jar, ktorú veľký generál súdruh Kim Čong Il často spieval počas dlhej cesty revolučného vodcovstva vo svojom živote, ukazuje jeho ušľachtilý pohľad na život.

Keď sa obzrieme späť, 90. roky boli charakteristické neustálymi ťažkosťami a úskaliami. V čase, keď krajina čelila veľkej biede v dôsledku mnohorakých skúšok a následných prírodných katastrof, veľký generál našiel spôsob, ako brániť krajinu a umožniť ľuďom, aby viedli nezávislý život v boji proti imperialistom a pri presadzovaní revolúcie a výstavby Kórejskej ľudovej armády.

V tých časoch mal vrúcne na pamäti rozhodnutie brániť náš ľud, tak veľmi milovaný prezidentom Kim Ir Senom, a krajinu, ktorú mu odkázal, a urputnú vôľu konať vždy v záujme krajiny a ľudí. S takou vierou a vôľou si často pospevoval pieseň Budem kvetom ohlasujúcim jar.

Pieseň sa stále ozýva a sprostredkúva generálov svet vznešenej oddanosti a jeho ušľachtilý pohľad na život.

 

Snehová filozofia

 

Jedného dňa veľký generál povedal funkcionárom o svojej snehovej filozofii.

V snehovej filozofii sa odzrkadlila história jeho veľkého života s jeho bezhranične ušľachtilým pohľadom na život. Celý život veľkého generála, ktorý venoval všetko šťastiu ľudí a prosperite krajiny ako sneh, ktorý v zime srdečne objíma krajinu a preniká zemou ako živina, bol skutočne bezhranične vznešeným vlasteneckým životom.

Preto vždy, keď príde december, náš ľud si opäť srdečne spomenie na snehovú filozofiu bezkonkurenčne veľkého človeka.

 

Žite pre zajtrajšok

 

Jedného januárového večera v roku čučche 85 (1996), súdruh Kim Čong Il chvíľu sedel spolu s funkcionármi, ktorí ho niekoľko dní sprevádzali na jeho ceste na front.

Povedal funkcionárom, že bez váhania bude znášať všetky ťažkosti, predstavujúc si našu socialistickú vlasť, ktorá bude večne prosperovať, a náš ľud, ktorý bude žiť hodnotnejší a šťastnejší život v jej lone, pričom dodal: „Žite dnes, ale kvôli zajtrajšku“ – to bol jeho pohľad na život.

Je nespornou skutočnosťou, že veľký generál venoval všetko svetlej budúcnosti vlasti a nekonečnému šťastiu ľudí.

Žite dnes, ale kvôli zajtrajšku! Toto bol vznešený pohľad veľkého generála na život, stále inšpirujúci náš ľud k svetlejšej budúcnosti socialistickej mocnosti.

 

Staňte sa koreňmi

 

Obrovský strom a jeho koreň – to nie je holá fráza, ale má veľký význam.

Raz sa funkcionári pred veľkým generálom zaviazali, že pri budovaní socialistickej mocnosti vykonajú hrdinské činy s tým, že sa stanú listom obrovského stromu.

Generál povedal, že im rozumie, ale koreň obrovského stromu je zmysluplnejší ako jeho list a revolucionári by sa mali stať koreňmi. Potom vážne navrhol, aby sa spolu stali koreňmi.

Pravdupovediac, žil ako koreň upevňujúci obrovský strom. Upevnil jednomyseľnú jednotu a neporaziteľnú vojenskú silu a položil základy prosperujúcej krajiny tým, že s horlivou oddanosťou vzal na plecia osud krajiny a ľudu.

Keďže obrovský strom je upevnený silným koreňom, naša vlasť sa vďaka jeho vznešenej oddanosti stala silnejšou napriek ťažkým skúškam.

 

 

podľa Rodong sinmun (Noviny práce), 5. 12. čučche 111 (2022) – www.rodong.rep.kp