Skip to content

11. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 1. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – 11. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 30. listopadu v sídle ÚV strany.

Jednání předsedal soudruh Kim Čong Un.

Člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník ÚV strany pro organizační záležitosti soudruh Čo Jong Won podal zprávu.

Zpráva shrnula situaci realizace hlavních politik strany a státu v letošním roce a navrhla hlavní body programu, které budou předloženy 6. plénu 8. ÚV strany.

Na jednání byly stanoveny úkoly k přípravě pléna.

Politbyro ÚV KSP jednomyslně přijalo usnesení o svolání 6. pléna 8. ÚV strany ve druhé polovině prosince.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp